ทำนายฝัน 'ตำหนัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตำหนัก ฝันเห็นตำหนัก คุณจะได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีความรักใคร่เมตตาเอ็นดู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตำหนัก'

ฝันเห็นตำหนัก คุณจะได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ มีความรักใคร่เมตตาเอ็นดู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มังกร เล่นน้ำฝน น้ำมัน บรรพบุรุษ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ สีดำ หมัดกัด หน้าอก เล่นตะกร้อ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ธุลี กอดอก ดวงอาทิตย์ขึ้น กระปุก พระจันทร์ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ฉี่รดที่นอน นอนบนฟูก ธง หักธนู สบู่ ผดุงครรภ์ เมาเหล้า กวางดำ หนู ถูกฉ้อโกง ถูกโกง จระเข้ สายรุ้ง ตกน้ำ ยื้อแย่ง พร้า วัด กรรไกร ก้ามปู เดินทางก่อนกำหนด ข่วน เมือง โต้เถียง ปล่อยออกจากคุก แห่กฐิน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ หัตถกรรม ได้ยินเสียงปืนใหญ่ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ลูกกระพรวน ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ข่าวลือ ตัวเองมีชื่อเสียง ฉุด เท้าด้วน กินเนื้อมนุษย์ สร้าง ผิงไฟ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง นกอินทรี ถังขยะ หูขาด ปีนเขา บรรจุของลงหีบ คนรับใช้ ที่ฝังศพ ถูกคู่รักกักตัว เดินเป็นวงกลม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน แผ่นดินแยกออกจากกัน ยันต์ บ้านเก่า เมาสุรา จับกระต่าย มะพร้าว ฆ่าควาย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ถูกทำโทษ กล้วย กระจอก โบสถ์ ธารน้ำตก ถอนผมหงอก เปื้อน ติดคุก ซีเมนต์ เห็นถนนที่ขรุขระ รังนก ป่าเขา งง ตู้ไปรษณีย์ ขนมปัง แกะเปลือกหอยรับประทาน ไหล่เจ็บ ไฟฟ้า เลี้ยงกุมารทอง เมฆสีแดง ล่องแพ ปล่อยเต่า มุ้งหมอน นั่งบนอาสนะสงฆ์ ผนังบ้าน แมวสีสวาท

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น