ทำนายฝัน 'ติดคุก'

ฝันเห็น ฝันว่า ติดคุก ฝันว่าติดคุก ติดตะราง คุณจะหายจากอาการป่วยไข้ จะหมดเคราะห์กรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ติดคุก'

ฝันว่าติดคุก ติดตะราง คุณจะหายจากอาการป่วยไข้ จะหมดเคราะห์กรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ภรรยามีลูก โต๊ะเขียนหนังสือ ตัวเลข ทางม้าลาย มุ้งหมอน แพรพรรณ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ล้มลงไปในหลุมลึก ฉ้อโกง ดื่มน้ำชา ซองจดหมาย เดินรอดราวผ้า สำลี ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) สละราชสมบัติ ทำแว่นตาแตก ดาวตกจากท้องฟ้า ทำโรตี ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ทำให้คนอื่นตื่น เถ้าแก่ ศีรษะ ร่มกางอยู่ ซื้อเต่า เม่น เห็นคนอื่นถูกประณาม คิ้วตัวเองดกดำ มวยผม ประกาศข่าวการเกิด ทำอะไรแปลกๆ ขนมปัง หมูกลายเป็นคน ปืน กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ฝักดาบ ช้างเหยียบ แขนถูกตัด ถูกตีหู ชาวประมง หีบเปิดอยู่ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เมฆสีดำ ห่านฟ้า เฟซบุ๊ก ( Facebook ) กะเหรี่ยงคอยาว ถูกเฉือนเนื้อ หาบอุจจาระกลับบ้าน งูเห่า ร่มหัก ซองบุหรี่ บอลลูนตก กล่าวคำอำลากับใครบางคน ควันไฟ ไฟไหม้ต้นไม้ ขี่ควาย ถ่านไฟ ตะปู ถูกน้ำร้อนลวก ตัวเองตายไปแล้ว กินอาหาร เป็นคนปรุงอาหาร ผิวหนัง ขี่ราชสีห์ ข้อเท้าเจ็บ วัวควาย เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ หัตถกรรม ภรรยาเปลือยกาย เท้าด้วน บ้านใหม่ เป็นแม่ยาย กบ ชงชาถวายเจ้าที่ ยกของ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เมฆลอยนิ่ง เล่นเกมส์ นั่งอยู่ในกองขี้ รบชนะ ตำรา ฉลองพระบาท เสาเรือน ขนตาร่วง ฉี่รดกำแพง ช้างไล่กวด กล่าวหา บ้านมีช่องโหว่ ตัวเองบ้า ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เครื่องบินบังคับ ทารกดูดนมคุณ บุคคลที่เป็นคนร้าย ฆ่าวัว ถ้ำ ทำแท้ง กินขนม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM