ทำนายฝัน 'ตีคนอื่นด้วยเชือก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตีคนอื่นด้วยเชือก คุณกำลังจะได้โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตีคนอื่นด้วยเชือก'

คุณกำลังจะได้โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล่าวคำอำลาญาติ พระเจ้าแผ่นดิน ตัดหนวดตัวเอง ตักบาตร ตั้งท้อง ฝาแฝด กินถั่วต้ม ค่ำมืด น้ำมันก๊าด วิ่งจนเหนื่อยหอบ ขวดเหล้า ภรรยามีลูก เสาเรือน บุคคลที่เป็นคนร้าย กลืนดวงอาทิตย์ เฒ่าหัวงู ปอก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา จับเงิน ตะเกียงที่จุดแล้ว ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย องคมนตรี บดเมล็ดกาแฟ ช่างตัดผม เอามีดฟันเท้าตัวเอง ฆ่าผึ้ง เลือกตั้ง แส้ งมปู กอดตุ๊กตา กรง ไม้เท้า โดนแทง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ทารกแรกเกิด ตู้นิรภัย จับกุ้ง เล่นฟองสบู่ ความผิด กระดาษข่อย กินโทสต์ เครื่องเรือน นั่งอยู่ในกองขี้ แดด ขอโทษผู้อื่น นอนอยู่บนแผ่นดิน รังนก อุ้มเด็กทารก ปากกา ตั๊กแตน เป็นคนปรุงอาหาร ฆ่าหมี เฮลิคอปเตอร์ ข้าวเปลือก ตัวเองเป็นโจร คอบิด ญาติ แป้ง ธุลี งูจงอางไล่ ถ้วยรางวัล ชามมีลายดอกไม้สวยงาม เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ตบมือ นั่งรถไฟ ฆ่าหมัด เห็นประตูบ้านตัวเอง กางมุ้ง ตะไคร้ โซ่ ถูกล็อตเตอรี่ พริก ถั่วลิสง นักเรียน เงี่ยง เรือน ป่าไผ่ กอด แมวสีสวาท นอนเล่นกลางหาดทราย บ้านตัวเอง เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ปราสาทเก่าแก่ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย กัดลิ้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สตรี ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กะเหรี่ยงคอยาว ตกบ่อลึก ฟ้อนรำ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม กุหลาบ เป็ด โกรธ หญิง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หวีหัก นางกวัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM