ทำนายฝัน 'ตีฆ้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตีฆ้อง จะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงาน หรือได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ถ้าผู้ฝันเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรชายที่มีอนาคตดี หากผู้ฝันเป็นชายโสด จะได้พบหญิงที่มีฐานะดี และ มีเกียรติยศสูงกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตีฆ้อง'

จะมีชื่อเสียงในหน้าที่การงาน หรือได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ถ้าผู้ฝันเป็นหญิงมีครรภ์ จะได้บุตรชายที่มีอนาคตดี หากผู้ฝันเป็นชายโสด จะได้พบหญิงที่มีฐานะดี และ มีเกียรติยศสูงกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดัดผม ข่าวลือ แม่ชี นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ถูกน้ำร้อนลวก เจ็บป่วย ลูกอินทร์ งูกัด เฒ่าแก่ สมุด อยู่ในอาการผิดหวัง เห็นประตูบ้านตัวเอง ประทัด มาลี ชู้รัก โยงเรือ เผาขยะ ลูกเต๋า ความรังเกียจ เที่ยวบ่อนการพนัน ให้มีดแก่คนอื่น โกนขนหน้าแข้ง ปรบมือ เห็นที่นารกร้าง โง่ ดวงอาทิตย์ดับ ตกต้นไม้ เซิ้ง กางร่ม ขนนกสีขาว นกเกาะหลังงู ผู้ชายผมยาว ขนมปังกรอบ เครื่องบินบังคับ ผู้หญิงชักมีด โดด ตัดหนวดตัวเอง หญิงแต่งชุดสีดำ ขี่ควาย ปล้น ได้เสื่อใหม่ เมฆสีเลือด เครื่องดนตรี กินขนม แม่หม้าย ราหู กินปลาหมึก แสงสว่าง นาฬิกาข้อมือเสีย กุ้งแห้ง เรือ หนาม จาน ฮูก (นกฮูก) ปอกเปลือกผลไม้ กินอุจจาระ งานมงคล หักธนู ขัน ห่วงเหล็ก ถูกสวมกุญแจมือ ถังขยะ เหยียบขี้ กงเกวียน โทษ โดนดึงผม หงส์ ดวงดาว ผีตายโหง ฝังทั้งเป็น หญิงชรา ขาหัก คางคก ความมั่งคั่ง ตำหนัก ภาชนะ ข้อมือหัก ทุ่งโล่ง กินกล้วย นกร้อง พระนาคปรก กระดาษสีขาว ทอดทิ้งคนรัก กินเนื้อไก่ โรคร้าย ถลกหนัง เสือ ดวงอาทิตย์ตก แขนขาด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ผดุงครรภ์ ฝังศพคนที่รู้จัก แข่งวิ่ง ลำธาร ผัก ภรรยาทิ้ง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ท้องฟ้าสดใส

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM