ทำนายฝัน 'ตีผึ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตีผึ้ง ฝันว่าตีผึ้ง (ตีผึ้งเอาน้ำผึ้ง) คุณจะมีโชคลาภ และพบเนื้อคู่ที่สวยหล่อสะดุดตา คนโสดอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับมิตรต่างเพศ ช่วงนี้ดวงความรักกำลังเด่น คู่ที่เลิกรากันไป คนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตีผึ้ง'

ฝันว่าตีผึ้ง (ตีผึ้งเอาน้ำผึ้ง) คุณจะมีโชคลาภ และพบเนื้อคู่ที่สวยหล่อสะดุดตา คนโสดอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับมิตรต่างเพศ ช่วงนี้ดวงความรักกำลังเด่น คู่ที่เลิกรากันไป คนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจว็ด รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย อนุสาวรีย์ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ขนม นุ่งชุดขาว ร่มหัก ใบไม้ หุ่นยนต์ เปลื้องผ้าตัวเอง หน้าอก เข็มแทง รีดนมโค กินอาหาร จอบหรือเสียม หูขาด กระทง ตกบ่ออุจจาระ หญิงชรา แบกหีบ ดื่มน้ำ ไปยังเมืองนรก กระจอก เณรหน้าไฟ ตัวเองเจ็บป่วย ความมั่งคั่ง เจ็บป่วย คนมีดวงตาสีดำ ดาวอับแสง ฆ่าเต่า ยักษ์ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ทรงกลด เลือกผัก ทำนาย แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ควาย ขวดยา ก้ามปู ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย จับปิ้ง ตกจากที่สูง ถูกล็อตเตอรี่ ทันตแพทย์ ใช้กระเทียมทำอาหาร เห็นกล้วย ทหารยิงปืนใหญ่ เสื่อขาด ฟัน ดวงอาทิตย์ขึ้น รังนก กองดิน เกิดสงคราม ลา ( สัตว์ ) จุดเทียน เผาศพ บันได ตัวเองมีชื่อเสียง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ บวชชี ปอด ขุดถ่านหิน เก็บเงินได้ นม ครู ปิดผนึกซองจดหมาย แกะสลักรูปปั้น ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แส้ ตกลงไปในบ่อ ลอยกระทง กะโหลก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ก้อนหิน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เป็นใบ้ เผาไม้กระดาน สามีตาย จับกุ้ง น้ำมัน ไต่เขา โบดำผูกเสาบ้าน สามีนํ้าตาตก ขนมอร่อย ผ้าพันแผล เห็นปีศาจกินคน แผ่นดินไหว สนามกีฬา เท้าด้วน กะปิ รถพยาบาล ภูเขาไปกำลังระเบิด คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถ้ำ เรือแล่น สุนัข การสร้างโบสถ์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ทำน้ำหก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM