ทำนายฝัน 'ตีผึ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตีผึ้ง ฝันว่าตีผึ้ง (ตีผึ้งเอาน้ำผึ้ง) คุณจะมีโชคลาภ และพบเนื้อคู่ที่สวยหล่อสะดุดตา คนโสดอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับมิตรต่างเพศ ช่วงนี้ดวงความรักกำลังเด่น คู่ที่เลิกรากันไป คนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตีผึ้ง'

ฝันว่าตีผึ้ง (ตีผึ้งเอาน้ำผึ้ง) คุณจะมีโชคลาภ และพบเนื้อคู่ที่สวยหล่อสะดุดตา คนโสดอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับมิตรต่างเพศ ช่วงนี้ดวงความรักกำลังเด่น คู่ที่เลิกรากันไป คนรักเก่าจะกลับมาขอคืนดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แข่งม้า เปลือย แป้ง ฉัน ( กิน ) เที่ยวซ่อง กองดิน เผาขยะ ธารน้ำตก ฆ่าเต่า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น กินเนื้อวัว กลอง ประทัด ช้างเหยียบ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ถ่อเรือ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ถุงเงิน-ถุงทอง เจ็บปวดตามร่างกาย กัลปพฤกษ์ ข้าวในนา ศาลพระภูมิ ตกใจเพราะเห็นผี ตัวเองเจ็บป่วย ตู้กับข้าว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา น้ำค้าง ถั่ว ปิดผนึกซองจดหมาย ขนมชั้น ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หว่านข้าวในนา กำไลแตกหัก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เคี้ยวดิน ขึ้นศาล ขวด นำพัดมาโบกตามร่างกาย ถูกหวายรัด ตะโพน ฟ้อนรำ ล่องแพ เลี้ยง ผ้าสีขาว ทะเลสาบ หิมะตกถูกตัว กินรีหรือกินนร น้ำลาย หนี้สิน ดมกลิ่นดอกไม้ กระดูกแตก สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ พระ แกะสลักรูปปั้น นาฬิกาข้อมือ ขนทรายเข้าวัด อาหารบูดเน่า ตัดผม ถ้ำ เงาะ ต้องโทษ คนมุงซื้อขาย เอสเอ็มเอส ( SMS ) ม่าน องค์กฐิน ผจญภัย ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด สถานี หลงป่า กงจักร ปล่องเมรุ สวดมนต์ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว หมาก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ทำนาย ฆ่าเป็ด ไก่แจ้ ศิลา เครื่องแบบตำรวจ โค่นต้นไม้แก่ แทะกระดูก กินผลไม้ แกะเปลือกหอยรับประทาน หนอนไต่ตามร่างกาย ประกาศข่าวการเกิด ทาเล็บ นกกระจิบ กระจาบ ตาบอด ราวตากผ้า แส้ ศีรษะมีเหา หูเจ็บ อาบน้ำในมหาสมุทร น้ำพุ เรือกำลังจม ช้อนเปื้อน กระต่ายวิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM