ทำนายฝัน 'ตีเหล็ก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตีเหล็ก ให้ระวังเรื่องการคบเพื่อน จะเกิดเรื่องราวถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตีเหล็ก'

ให้ระวังเรื่องการคบเพื่อน จะเกิดเรื่องราวถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

องค์พระ ตีงู ไฝ นักบิน ตาย งานพิธีต่างๆ ความผิด เชือก ยานพาหนะ แจวเรือ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น บาดเจ็บ พายุ หย่า ภรรยาออกจากบ้าน โครงกระดูก เครื่องครัว เฒ่าหัวงู เล่นฟุตบอล งาช้าง ข้าวในนา ป่าช้า เปลี่ยนเสื้อผ้า กินเนื้อเป็ด ชนกระบือ รักใครบางคนมากๆ จับเงิน ถูกกรรโชกทรัพย์ ทำน้ำหก หมีทำร้าย ถูกตีหู แท่น พระพิฆเณศ นั่งรถหรู ขนมชั้น ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ผลจันทร์ ( พืช ) ขี้เถ้า เคารพ คำนับ ร้องเพลง มวย ปล่อยสัตว์ ทำขวดแตก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ฉมวก เกือก จมูกหาย เรือโยง แม่นํ้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ กิ่งก่าวิ่งไปมา ทวิตเตอร์ ซุกซ่อนตัว เห็นถนนที่ขรุขระ เครื่องแบบตำรวจ ร่องน้ำ เมือง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เขี้ยวสัตว์ งานศพ ถูกตี ลูกเห็บตก เครา ดีใจ ดื่มสุรา นักบวช เมฆกลางแดด ซักผ้า ต่อ คนตกนรก นาฬิกาข้อมือเสีย ทอดผ้าป่า เงี่ยง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ สีฟ้า ประโคม ความลับ เทวดา เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เด็กทารก ล้างหน้าตัวเอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ไข่ไก่ กล้องยาสูบ หักธนู คนรับใช้ ฝุ่นฟุ้งกระจาย กินสายบัว ล้มลงไปในหลุมลึก นั่งบนแคร่หาม มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา กำแพงเมืองจีน ฟักแฟง เสือ เห็นตากระจกสีขาว รถเข็นศพ ได้ฟังเรื่องตลก สวมเสื้อสีขาว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม อนุสาวรีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น