ทำนายฝัน 'ตื่นขึ้นมาเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ตื่นขึ้นมาเอง ฝันว่า ตื่นขึ้นมาเอง คุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างงดงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตื่นขึ้นมาเอง'

ฝันว่า ตื่นขึ้นมาเอง คุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจอย่างงดงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกธรณีสูบ ปู หัวนก ลูกเต๋า มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ตกน้ำร้อน ฉี่รดกำแพง เข็มเย็บผ้า คอมพิวเตอร์ ยากจน แมว ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กอไผ่ กระโดดจากหน้าต่าง สูบบุหรี่ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ปลาเงินปลาทอง สถานีขนส่ง ชายชรา ช้อนทอง ทาแป้ง เชิงเทียน หมาเลียขา เพื่อนที่จากไปไกล อวัยวะเพศ เป็นแม่ยาย ควาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปราสาทเล็กๆ กีฬา ขนคิ้ว บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ลิฟต์ ซองบุหรี่ สายสนตะพาย ตัวเองมีผมหงอก จำเลย ลูกเห็บ แผ่นดินแยกออกจากกัน กุ้งแห้ง คนร้าย ต้นไม้ มีผู้นำม้ามาให้ มีดบาด ทารก ธารน้ำตก ซุง คนมุงซื้อขาย พระเจ้า กลืนดวงอาทิตย์ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จับหมู รังผึ้ง ตู้รับจดหมาย พระโพธิสัตว์ ตาลปัตร กระแต เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด เดินขึ้นที่สูง ราชสีห์ ปราสาท ตักบาตร นั่งราชรถ ขนตา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ทวิตเตอร์ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ทำนบ เงิน ฟังเทศน์ฟังธรรม แก้ม ฮ่อยจ๊อ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ย้ายบ้าน ปาก เศรษฐี ไว้หนวดยาว กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ฆ่าโค บวช ไพ่ กกกอด สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) น้ำพุ ทำขวัญ สาวไส้ เจ็บปวดตามร่างกาย กางมุ้ง ผนัง พระสถูป ถูกเสือกัด ฝนตกหนัก ค้าขายต่างเมือง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ตกทุกข์ได้ยาก ความมืด แบกผลไม้ เหยียบขี้ พระพรหม อยู่ในกระท่อม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM