ทำนายฝัน 'ตุ้มหู'

ฝันเห็น ฝันว่า ตุ้มหู ฝันเห็นตุ้มหูตัวเอง คุณจะได้งานที่ถูกใจ และ จะได้รับข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตุ้มหู'

ฝันเห็นตุ้มหูตัวเอง คุณจะได้งานที่ถูกใจ และ จะได้รับข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานสังสรรค์ ได้พูดคุยกับเพื่อน ผู้หญิงถือมีด สวมรองเท้าใหม่ ท้องฟ้าสีแดง ผู้หญิงตบผู้ชาย เถ้าแก่ ฆ่าวัว งูขดเป็นวงกลม พระแก้วมรกต เล่นตะกร้อ เอามีดฟันเท้าตัวเอง เดินสะดุดหกล้ม นอนกรน หมีกัด กล่าวคำอำลากับใครบางคน เล่นน้ำฝน ผ้าเช็ดหน้า รถพยาบาล กลองโบราณ ด่า ฉาบ ปลาทอง ตะโพน ขี้ ผดุงครรภ์ กินเนื้อหมู ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด อาเจียน สวมเสื้อขาด ขบวนแห่ศพ งูรัด ล้มละลาย หาบขี้กลับบ้าน เดินไปตามท้องถนน ตาย คบคนพาล ฝังทั้งเป็น จานแตก กุ้งทะเล ตรอมใจ ถลกหนังสัตว์ แกะสลักรูปปั้น นอนบนฟูก ปล่องไฟ มีผู้นำม้ามาให้ ตะเกียง สายสร้อย ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฟังเทศน์ฟังธรรม ซาวข้าว เพชรนิลจินดา คำนับ ทำแว่นตาแตก ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เกิดสงคราม ตาบอด ไก่ฟ้า ชี กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ได้เป็นเจ้าสาว เบ็ดตกปลา ดื่มน้ำ ผ้าม่าน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แช่ง ฉิ่ง ดวงตรา บันได เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ หีบปิดอยู่ ชกมวย ลูกจันทร์ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กัดลิ้นตัวเองขาด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา คลื่นน้ำ รถเข็นศพ งานบวช คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จูบคนรัก ทำบุญ ผิวหนัง กำแพงเมืองจีน พี่น้อง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ถอนฟัน อดทน ฮัจญ์ ห่าน กะปิ ขุดดิน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ชลธาร มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก งูเผือก ผูกปมเชือก มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เลี่ยมฟันทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM