ทำนายฝัน 'ตุ๊กตา'

ฝันเห็น ฝันว่า ตุ๊กตา ฝันว่าเห็นตุ๊กตา หรือได้อุ้มกอดตุ๊กตาน่ารัก ทำนายว่าหากผู้ฝัน เป็นหญิงมีครอบครัวแล้ว จะมีบุตรสาวน่ารัก หรือได้ของกำนัล หรือ สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่หากว่าผู้ฝันเป็นชายจะพบคู่ที่น่าพอใจ หรือหาก แต่งงานแล้วก็จะได้บุตรหญิงที่หน้าตาน่ารัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตุ๊กตา'

ฝันว่าเห็นตุ๊กตา หรือได้อุ้มกอดตุ๊กตาน่ารัก ทำนายว่าหากผู้ฝัน เป็นหญิงมีครอบครัวแล้ว จะมีบุตรสาวน่ารัก หรือได้ของกำนัล หรือ สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่หากว่าผู้ฝันเป็นชายจะพบคู่ที่น่าพอใจ หรือหาก แต่งงานแล้วก็จะได้บุตรหญิงที่หน้าตาน่ารัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ศิลา ผ้าสีขาว ไล่จับผีเสื้อ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน จำเลย ขนตา ตาลปัตร ท้องฟ้าสดใส สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) หัตถกรรม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ รถยนต์ ศาลเจ้า ชามแตก กล้วย เหยี่ยว สำลี ถูกลูกปลุกให้ตื่น รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เต่าทอง ร่องน้ำ นกนางนวล ค้างคาว ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ตั๊กแตน แมลง ฟันล่างหัก เอสเอ็มเอส ( SMS ) ดับไฟ สงคราม ผ้าม่าน ถ้ำมืด เปิดร้านค้าขายสินค้า เณรหน้าไฟ เกิดความรู้สึกผิด ธารน้ำ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ไฟไหม้ต้นไม้ มีความปรารถนา รถไฟ ศาลพระภูมิ มรกต ทำนาเกี่ยวข้าว ท่าเทียบเรือ ฟ้าที่สดใส เดินอยู่ในป่าช้า จับเงิน กรอบรูป นกนางนวลโผบิน ซาวข้าว พี่น้อง ตัดนิ้วมือตัวเอง โบสีดำ เงาตัวเองในกระจก บูชา กินเนื้อคนอื่น เห็นบ่อร้าง ก้างปลา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เส้นด้าย บ้านคนอื่น มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ทิชชู ดูละคร ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เลือดออกทางช่องคลอด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฉี่รดกำแพง ถวาย ฉาบแตก บริโภค ดอกซ่อนกลิ่น ทอดแห คิ้วตัวเองดกดำ ขนมอร่อย ทำร้าย ชะลอม อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น บ้านตัวเอง นักบิน ทอดทิ้งภริยา ขี่คอคน ใบมีดโกน เกลียดคนอื่น ราชสีห์ หญิงชู้ นอนบนที่นอน อุ้มลูกสุนัข หมีทำร้าย โยงเรือ หญิงแต่งชุดสีแดง ลากรถบรรทุก การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ พ่อหม้าย หวีงา หูขาด เพื่อนตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM