ทำนายฝัน 'ตุ๊กตา'

ฝันเห็น ฝันว่า ตุ๊กตา ฝันว่าเห็นตุ๊กตา หรือได้อุ้มกอดตุ๊กตาน่ารัก ทำนายว่าหากผู้ฝัน เป็นหญิงมีครอบครัวแล้ว จะมีบุตรสาวน่ารัก หรือได้ของกำนัล หรือ สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่หากว่าผู้ฝันเป็นชายจะพบคู่ที่น่าพอใจ หรือหาก แต่งงานแล้วก็จะได้บุตรหญิงที่หน้าตาน่ารัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตุ๊กตา'

ฝันว่าเห็นตุ๊กตา หรือได้อุ้มกอดตุ๊กตาน่ารัก ทำนายว่าหากผู้ฝัน เป็นหญิงมีครอบครัวแล้ว จะมีบุตรสาวน่ารัก หรือได้ของกำนัล หรือ สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่หากว่าผู้ฝันเป็นชายจะพบคู่ที่น่าพอใจ หรือหาก แต่งงานแล้วก็จะได้บุตรหญิงที่หน้าตาน่ารัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงเท้า เหรียญ เจดีย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เล่นตะกร้อ เครื่องบินตก ถั่วลิสง เรือนแพ ทำแท้ง ฝน ล่าสัตว์ นกเกาะหลังงู นํ้าพุที่พุ่งสูง ตกบ่อลึก ถูกต่อต่อย ดับไฟ มีขาเดียว เลือดออกทางทวาร มือ จำเลย เดินทางในป่ารก อีเมล ( Email ) สัมผัสกรวดทราย ฟัก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ตัวเองถูกประหาร งูเลื้อย รัฐประหาร ยกของ โลกแตก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ สมุด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ปลวก สัปทน ผ้าสีขาว เอสเอ็มเอส ( SMS ) สวดมนต์ ปลา เขาวงกต มองดูเหว ขวดน้ำ ลูกจันทร์ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฝาเรือน ขื่อคา แม่นํ้า เด็ก สายรุ้ง โคมไฟหรือโคมตะเกียง เซิ้ง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ใบลาน ฟองน้ำ แขน ประตูที่ปิดตาย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว โต๊ะ มุดรั้วลวดหนาม กวาด ปีศาจที่มีเขาและหาง ญาณ งานฉลอง ยกยอ ดอกบานไม่รู้โรย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แกงการู ตาลปัตร ขวาน นุ่งผ้าสีแดง เงินโบราณ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว นอกใจแฟน ช้อนปลา ถูกจี้ แกะ ฟาก กระต๊อบ ไก่กกไข่ ลับ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อาบน้ำในอ่าง เดินเป็นวงกลม ปัสสาวะ แม่ชี แมวตาย ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เว็จ นั่งเล่น ท้องฟ้าสีแดง ยิงกา เข้ารับการผ่าตัด ตกเหว นอนบนกองฟาง ปลูกบ้านต้นไม้ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ หาบขี้กลับบ้าน นุ่งผ้าขาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM