ทำนายฝัน 'ตุ๊กแก'

ฝันเห็น ฝันว่า ตุ๊กแก ฝันเห็นตุ๊กแก ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และ หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตุ๊กแก'

ฝันเห็นตุ๊กแก ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และ หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้วยแขก ตัวเองเจ็บป่วย กุ้งยักษ์ เจ็บปวดตามร่างกาย เชิงตะกอน ทอดสมอ อาคันตุกะ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มดเต็มบ้านเมือง เจ้า ร้องตะโกน เมือง หัวหมู ปี่ พิมพ์ ศัตรู ท้องฟ้าสดใส แขน ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ถุงน้ำร้อน ไฟไหม้ปราสาท ผนังบ้าน นักสืบ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง สมอเรือ ของเน่าเสีย โถส้วม คดข้าวเย็นกิน มิตรสหาย ก้น ทรงกลด ประหารคนรัก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เสี่ยงเซียมซี ทำนาได้ผลผลิตดี ฟาก ทำโรตี เต้นรำ ถูกคู่รักกักตัว จักรยาน แหวน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง แมวสีสวาท การทำผิดพลาด จับหนอน ตาข่าย ผ้าสีขาว ซีเมนต์ เทวดา อสนีบาต รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตีงู ตัวเองถูกธรณีสูบ เดินทาง ภาพวาด เอามือตบต้นขาตัวเอง มีดหาย ไม้กวาด กำแพงเมืองจีน จับกัง จับลูกเสือ หมอก กษัตริย์เสด็จมาหา ขี้เกียจ ราชา ถากไม้ ถูกไล่ออกจากงาน ปราศจากอํานาจ กระดูกแตก หอยที่มีเนื้อเต็ม เชือกรัดคอ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฮองเฮา (ราชินี) ฟักแฟง ลับ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ห่มผ้า เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย กีตาร์ โคมไฟหรือโคมตะเกียง พูดกับกลุ่มชน สะพายย่าม ลูกๆ หลั่งนํ้าตา มีขาเดียว ถูกข่มขืน บรรจุของลงหีบ ทำอะไรแปลกๆ เด็กพิการ ระย้า ศรีนครินทราบรมราชชนนี เสือตาย เซิ้งบั้งไฟ แม่ ซองบุหรี่ กระท่อมในป่า น้ำมัน ผึ้ง พูดโทรศัพท์มือถือ แสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM