ทำนายฝัน 'ตู้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้ ฝันเห็นตู้เซฟ หรือเปิดตู้เซฟ หรือเป็นตู้เหล็กที่ใส่เอกสาร ทำนาย ว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้'

ฝันเห็นตู้เซฟ หรือเปิดตู้เซฟ หรือเป็นตู้เหล็กที่ใส่เอกสาร ทำนาย ว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เพศสัมพันธ์ แสดงละคร กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา อวัยวะเพศ กินเนื้อวัว ทำนาไม่ได้ผลดี โรคร้าย เดินไปบนเนินเขา กระท่อมในป่า งานพิธีต่างๆ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ทดน้ำ ฝูงกบ จำนวนมาก หญิงโสเภณี กินโดนัท ฉิ่ง ตัวเองร่ำรวย ภรรยาเปลือยกาย ขนมเข่ง ปัดกวาดฝุ่น ขนนกสีดำ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ปอกเปลือกผลไม้ ดมกลิ่นดอกไม้ ไฝ มารดา โบสถ์สกปรกรกรุงรัง นายกรัฐมนตรี จับปิ้ง ผลักของหนัก ถูกประณาม กอดผู้ชาย ขนตา อาหารบูดเน่า ไว้ทุกข์ โกศ ทรมานคนอื่น ประหารคนรัก เงี่ยง นิล นํ้าพุที่พุ่งสูง ข้าวในนา ประโคม ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ร้านค้า สวรรค์ ผ่าท้อง ทูตชาวต่างชาติ จักรพรรดิ มีหางงอก ดอกซ่อนกลิ่น บานไม่รู้โรย ทับทิม กาน้ำร้อน กางเขน (นก) คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ตาลปัตร บ้านไฟไหม้ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ปีนป่ายภูเขา ถอดรองเท้า ดื่มน้ำชา ถูกคนเตะ หวีไม้ เสี้ยนตำเท้า มังกร ป่า ดูละคร ขวาน สุกร งมของในลำคลอง จรเข้ งมหอย เสื้อผ้า ค่ำมืด ดื่มน้ำหวาน มือตัวเอง กอดตุ๊กตา ดาวตกที่หลังคาบ้าน ปลาทอง นองเลือด กินปลาหมึก ตุ้มหู ได้สวมแว่นตาดำ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ อากาศบริสุทธิ์ คอกหมู ขี่คอคน พระบรมรูป หน้าอก บวชภิกสุนี ดราฟต์ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เครื่องลายคราม ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ข้าวติดคอ สุรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM