ทำนายฝัน 'ตู้'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้ ฝันเห็นตู้เซฟ หรือเปิดตู้เซฟ หรือเป็นตู้เหล็กที่ใส่เอกสาร ทำนาย ว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้'

ฝันเห็นตู้เซฟ หรือเปิดตู้เซฟ หรือเป็นตู้เหล็กที่ใส่เอกสาร ทำนาย ว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เดือน ขาขาด ภาพวาด ผึ้งบินรอบรังของมัน ตะกร้าหวาย มดเต็มบ้านเมือง มาลี กิ้งก่า ความมั่งคั่ง เดินกะโผลกกะเผลก หาบอุจจาระกลับบ้าน กระดาษทิชชู ข้าวเปลือก ควาย เรือ เสาเรือน ช่วย ฉี่ ดาวตกจากท้องฟ้า กระรอก คลอดลูกก่อนกำหนด งม อาบน้ำ คนมุงซื้อขาย หมูกลายเป็นคน รางรถไฟ ผู้หญิงชักมีด กระหายน้ำ ปม ถวายข้าวพระ สถานี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด มาลัยดอกไม้ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ซื้อปลาหมึก ฆ่าควาย ขี่หมู ขุด เจดีย์ทรุดโทรม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ลิง แบกหาม เสี่ยงเซียมซี งาช้างวางคู่กัน ทหารยิงปืนใหญ่ นางเงือก กินอุจจาระ ฟองน้ำ ถูกพายุพัดพาไปไกล ขี่ม้า แคร่หาม กกไข่ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ธนู โยคี ธงบนเรือ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ช่างแกะสลัก ตกเหว กระดิ่ง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ พูดสนทนา ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ทำลายโซ่ตรวน มดหรือแมลง ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฟังเทศน์ฟังธรรม กระดาษสี ตัดต้นไม้ กำลังเล่นเฟสบุค ขันตักน้ำ ตนเองทำความผิด มีดหาย จาระบี ฝุ่น ซองจดหมาย พริกไทย งานสังสรรค์ ลากรถบรรทุก ขี่สุกร น้ำผึ้ง น้ำมัน ธุลี งมของ ตกใจเพราะเห็นผี งานวัด เครื่องปั้นดินเผา ดับกองไฟ กระโดดลงจากต้นไม้ ถล่ม กระบอก ตำรวจตั้งด่าน น้ำพุขนาดใหญ่ กิ้งกือ ก่อกองทราย ย้ายบ้าน ขนคิ้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM