ทำนายฝัน 'ตู้กับข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้กับข้าว ฝันเห็นตู้กับข้าว คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้กับข้าว'

ฝันเห็นตู้กับข้าว คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นาค ตัวเองเป็นกรรมกร กะละมัง หุงข้าว ปลาหลีฮื้อ ขนมจีน ถูกตำหนิ เลี้ยงกุมารทอง ปืนใหญ่ ประตู มองนํ้าตกตามลำพัง ตัดผมสั้น ทอดทิ้งครอบครัว ลูกๆ ทำความผิด ตักบาตร กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ แบกหาม สร้างบ้าน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ซ่อง กระบอกสูบลม กอดกะเทย ฉุด ภรรยาออกจากบ้าน ผึ้ง ขวัญ ตกจากที่สูง งวงช้างรัดตัว กงเกวียน พรวนดิน งูขดเป็นวงกลม ได้กลิ่นเครื่องเทศ ทุ่งโล่ง กุ้งยักษ์ คนกำลังถ่ายรูป ดึงเชือก ไหว้พระราหู ดาบ เมายา พระวิหาร ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ได้รับของมีค่า เชี่ยนหมาก ซองจดหมายสีขาว ทะเลาะกับภรรยา เดินเรือ ต้นไม้ยืนต้นตาย ถูกเรียกตัวมาประชุม รอยเท้าของตัวเอง เจ้านาย คนแก่ กอดอก จดหมาย ชกมวย ตู้นิรภัย ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ศพ เลือดออกทางทวาร ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เห็นบ่อร้าง ดมกลิ่นดอกไม้ นุ่งชุดแดง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นอนเล่นกลางหาดทราย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ยอดตึกสูงทรงกลม ไม้ขีดไฟ เจ้าที่ กลัว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ฆ่ากระต่าย ขวดเหล้า นั่งรถไฟ บวช ญาติตาย ทอดแห เห็นตากระจกสีขาว ตะปู ทอดทิ้งภริยา เดินลุยกองไฟ งา ให้ความกรุณา กินผลไม้ ทีปังกรรัศมีโชติ ผูกปมเชือก ป่าเขา เสื้อครุย เรือโยง กินผัก สติ ค่ำคืน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถอด โซ่ เดินร่วมทางกับโจร ให้รางวัล สุนัข

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM