ทำนายฝัน 'ตู้กับข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้กับข้าว ฝันเห็นตู้กับข้าว คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตู้กับข้าว'

ฝันเห็นตู้กับข้าว คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงกลอง ดื่ม ระฆัง เสียสติ กระทะ คอกหมู นอนกับนางงาม ถูกหนูกัด กริช กินพระจันทร์ ถุงใส่เงิน รอยเท้าของตัวเอง นุ่งผ้าขาว ล้างหน้าตัวเอง เกลียดคนอื่น ปลา พระพรหม ลายนิ้วมือ เงาตัวเองในกระจก คนรักได้รับบาดเจ็บ พระพุทธบาท ระย้า มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม คนแก่ มู่ลี่ ฝันเห็นนํ้าวน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ม้า ฉ้อโกง ขอบคุณ จับกัง คนฆ่าสัตว์ นกแสก เบี้ย สุนัขเข้ามาเลีย ได้กลิ่นของบูดเน่า โยคี ตัวเองแก่ ตาบอด ฝนตั้งเค้า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ถูกสวมกุญแจมือ ทำน้ำหก ภิกษุณี ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ฉีกกระดาษ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ชักลาก ซองจดหมาย ทิชชู ได้ใบสั่งจากตำรวจ นั่งอยู่ในกองขี้ เส้นด้าย นอนบนเสื่อ ฆ่ากระต่าย ปอกเปลือกไข่ เทศน์ วัง รักสามีตัวเอง ศาลพระภูมิ กินเต้าหู้ กล้วยแฝด ปล่อยนก กินเลือด โกนขนหน้าแข้ง ผู้คุมนักโทษ ยิ้ม ได้ตีกลอง โถแป้ง รดน้ำ ช่างตัดผม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) มังกร หลงรักสามีคนอื่น ถอด ทำนบ เบ็ดตกปลา เดินอยู่ในป่า หญิงแต่งชุดสีแดง งูเขียว งูกินสัตว์ ไฮโล ถ้วยรางวัล กัดลิ้น เสื่อขาด ถูกต่อต่อย กินเกินขนาด ที่พึ่ง มีคนเกลียด ร้องรำทำเพลง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ปราศจากอํานาจ ชี นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ไก่กกไข่ กินนก กระบือ ท่อนซุง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM