ทำนายฝัน 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้อาหาร ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รับประทานเครื่องเทศ กษัตริย์ กินผัก ลากเกวียน แผ่นดิน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน นุ่งผ้าสีชมพู โต๊ะหมู่บูชา สถานีขนส่ง ฆ่าผึ้ง กองทัพ สินบน ทางม้าลาย ไก่ออกไข่ ดาบ ถ่ายอุจจาระ กระโปรงเก่า หญิงแต่งชุดสีเขียว หนังสือ จันทร์เพ็ญ บิน (ตกลง) ฆ่าหมี เดินบริเวณวัด พ่อตาย ชายหนุ่ม วัง น้ำตก เลื่อยไม้กระดาน ข้าวสาร ดื่มสุรา เสาตกน้ำมันในบ้าน กินเต้าหู้ ตกบ่ออุจจาระ สงคราม จับกุ้ง แกะ จับปลาตะเพียน รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย หม้อ กินเนื้อไก่ ใบมีดโกน ทำแว่นตาแตก ขัง สายสร้อย จับกระต่าย ร้องตะโกน อินทรี รองเท้า กระดาษเปื้อนหมึก ถูกเรียกตัวมาประชุม เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เปลี่ยนเสื้อผ้า เฒ่าหัวงู ผจญภัย บุคคลที่เป็นคนร้าย ทำตัวเองบาดเจ็บ โลกแตก ปากเปื่อย หมัดกัด นาฬิกาข้อมือเสีย เจดีย์ทรุดโทรม จองหอง อาบน้ำฝน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ขึ้นศาล ตาลปัตร ปลวกขึ้นบ้าน ก่อสร้าง ดอกไม้ เพศสัมพันธ์ ท้องฟ้าสดใส ลม พี่น้อง ตั้งท้อง ถอนผมหงอก ไก่กกไข่ ด่า วงล้อกำลังหมุน โยคี สู้กับเหยี่ยว กินเนื้อคนอื่น ฆ่าใครบางคน ขวาน สัตว์เลี้ยง ตกจากที่สูง เต่าทอง แคร่หาม ตักทรายเข้าบ้าน ลอยกระทง ถีบจักรยาน พิมพ์ งอบ ถูกต่อต่อย จับหมู ซื้อไม้กระดาน ฝุ่นฟุ้งกระจาย ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เห็นไม้กระดาน มีหางงอก ฝนตั้งเค้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM