ทำนายฝัน 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้อาหาร ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หุ่น ว่ายน้ำข้ามฝั่ง หีบสมบัติ โลกแตก สุกร ตกกองไฟ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เกาหัว เห็นกองไม้กระดาน จดหมาย กระเป๋า พริก นักบวช ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ฝูงคนจำนวนมาก ประกาศข่าวการเกิด หวีหัก สงคราม นก เห็นประตูปิด หญิงแต่งชุดสีฟ้า กินเลี้ยง ตกทุกข์ได้ยาก ภรรยาเปลือยกาย หางไก่ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เขื่อน ไม้ไผ่ ลาภ น้ำลาย ถูกโจรชิงทรัพย์ ผึ้ง เดินทางไปทิศตะวันออก ศีรษะมีเหา รอยเท้าของตัวเอง ญาติเสียชีวิต จูบคนที่อายุมากกว่า เชื้อเชิญ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ไกด์ กวนอิม ราชา หุ่นยนต์ ฐานพระพุทธรูป ฉาบ ปล้นสะดม แสงนีออน ขโมยเงิน แตกร้าว อ่าง เป็นใบ้ พายเรือกับคนอื่น ทาเล็บ พนัน ขี่เสือ กังหัน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ดอกไม้ ทุ่งนา ศาล เครื่องร่อน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ จักจั่น เดินอยู่ในสุสาน พระเจ้า สายสนตะพาย ขนนกสีดำ กระดาษเปื้อนหมึก เดินรอดราวผ้า ได้รับของมีค่า น้ำตา กงเกวียน ฝน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นาค คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตารอบตัว อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กังวล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กระบี่ เที่ยวบ่อนการพนัน สู้กับเสือ แล้วชนะ แก่นจันทร์ กาบินเข้ามาในบ้าน พวงมาลา รักภรรยาตัวเอง เดินทางไปวัด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สถานีขนส่ง โรคร้าย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด กินผลไม้แฝด กีฬา เศษอาหาร งูจงอาง ปล่อยนก ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฝังศพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM