ทำนายฝัน 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้อาหาร ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉ้อโกง กินปลาหมึก กินเลือด ตู้หนังสือ ผีตายโหง บูชา ท่องเที่ยวในสวน ถั่วฝักยาว ยักษ์ ดอกมะลิ นั่งรถไฟ ผลจันทร์ ( พืช ) ก้ามปู ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ถุงน้ำร้อน ปลาหมึกหลายตัว สามง่ามสำหรับแทงปลา อยู่ในกระท่อม ช้อนเงิน รังไก่ หมอดูดูลายมือ เครื่องจักรไม่ทำงาน จันทรคราส หุ่น ฝนหยุดตก ข้อเท้าแพลง ปลาหมึก ฉัน ( กิน ) อาบน้ำในทะเล มุดใต้ถุน ราวตากผ้า ทอดผ้าป่า ยกโทษ หูขาด น้ำมันก๊าด นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ มดกัด จาน ศีรษะมีเหา ตำรวจ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว เลี้ยงกระต่าย ภูเขา เสี้ยนตำเท้า กบฎ ปราสาทเล็กๆ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ลวดหนาม เถาวัลย์ คนแก่ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม บันไดสูง คนรักได้รับบาดเจ็บ ทำนาได้ผลผลิตดี นกแขกเต้า กรง ฤาษี ทำแว่นตาแตก วิทยุ เล่นตะกร้อ กรวยจราจร กล้วย เขี้ยวสัตว์ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ฆาตกรรม ถอยหลัง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เก็บกวาดบ้าน ปืน ปลอกหมอน เหรียญ รีดนมโค กรงนก ทะเลาะกับเพื่อน กุฏิพระ เด็ก งา พระจันทร์เดือนหงาย อ้อย แมวสีขาว จักรยาน ญาติมิตร โน๊ตบุ๊ก ขโมยทรัพย์สมบัติ นอนในเรือ เป็ดไก่ ตกใจเพราะเห็นผี มุ้งหมอน เมฆสีดำ เปลื้องผ้าตัวเอง บิลเลียด พูดคุยกับคนต่างชาติ โกนขนหน้าแข้ง นั่งบนลังไม้ กินผลไม้แฝด ไลน์ ( LINE ) ไม้กวาด การผ่าตัด จดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM