ทำนายฝัน 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้อาหาร ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้อาหาร'

ฝันเห็นตู้อาหาร คุณจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สายสะพาย ศัตรู เปื้อน ขี่ราชสีห์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ขบวนแห่ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ดวงดาว หอยที่มีเนื้อเต็ม แขนหัก ตักทรายเข้าบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ภาพยนตร์ ดวงอาทิตย์ขึ้น เครา โคกินหญ้า รถไฟ ขึ้นศาล ห่านฟ้า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าท้อง เห็นกระดุม ถูกทรมาน หนังสือ ไฝ นกขมิ้น ท้องฟ้าสีแดง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ขันตักน้ำ ธงชัย โกนขนหน้าแข้ง แบกหาม โฆษก งูขดเป็นวงกลม เงี่ยง กฐิน เดินเรือ เช็คเด้ง ย้อมผม พระวิหาร ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ งานพิธีต่างๆ เรียก ตนเองทำความผิด ถูกหวายรัด ถาด ดื่มน้ำหวาน คนตายมาหา สายสร้อย สุกรกลายเป็นคน ฟูก นาฬิกาข้อมือเสีย ซักผ้า บัว นอนกลับหัว บังสูรย์ แมลงสาบ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ลม ข้าวในนา เสื้อผ้า เจ็บปวดตามร่างกาย พี่น้อง เถียงกับคน เว็จ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด หญิงแต่งชุดสีดำ ห้อง หมาหอน พวงมาลา เรือแล่น ล้างเท้า กินข้าว คนแก่ หินก้อนใหญ่ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แมลง เสี่ยงเซียมซี ทั่ง หลงป่า เพชรรัตนราชสุดา ถูกทำโทษ จับสุกร ฟ้าผ่า ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ถูกต่อต่อย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา พัชรกิติยาภา แมวดำ เข้าไปในโรงพยาบาล แมวข่วน หนู น้ำฝน ยิงธนู กระท่อมร้าง ทาขมิ้น ฉี่รดที่นอน ฆ่านกกระจิบ เด็กอุ้มปลา ฏีกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM