ทำนายฝัน 'ตู้เซฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้เซฟ ในฝันนั้นได้เปิดตู้ ทำนายว่า จะมีข่าวดีจากทางไกล หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในไม่ช้า ถ้าเป็นนายหน้าซื้อขายจะได้รับผลกำไรอย่างงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้เซฟ'

ในฝันนั้นได้เปิดตู้ ทำนายว่า จะมีข่าวดีจากทางไกล หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในไม่ช้า ถ้าเป็นนายหน้าซื้อขายจะได้รับผลกำไรอย่างงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คำสัญญา ตู้ไปรษณีย์ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เรือล่ม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กระดาษเช็ดมือ เครื่องแบบทหาร ดวงจันทร์ ดำน้ำ เงาะป่า ฮ่องเต้หรือฮองเฮา บาดแผล ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ครีบปลา ปากเปื่อย บดเมล็ดกาแฟ การสร้างโบสถ์ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กระบอก เพชรนิลจินดา คิดถึง ดาบ จีวร ประตู ท้องเสีย สถานี เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น สมุด ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ทำร้าย อ่าง แมวดำ จับสายสิญจน์ กวนอิม กระบือ ขอนไม้ เครื่องครัว ฉิ่งฉาบ กรอบรูป อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น กระทะ ม่านกั้นกำบังสายตา บ่อน้ำ บุคคลที่เป็นคนร้าย ยกของ นาค เล่าเรื่องตลก ภาชนะแตกร้าว กิ๊บติดผม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอนบนเตียง ผู้หญิงถือมีด นอนโรงพยาบาล ญาติตาย อทิตยาทรกิติคุณ ส่องกระจก ถีบจักรยาน ชู้รัก หูขาด ใช้ผ้าโพกศีรษะ ตะกวด ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก นาเกลือ กาน้ำ ฝุ่น ปราสาทเก่าแก่ พระวรราชาทินัดดามาตุ ช้างตกมัน ปลาหมึกหลายตัว วงกบ น้ำมันก๊าด กระโปรงเก่า แมลงภู่ ซาวข้าว นอน ตู้หนังสือ ตะเพียน ขนมจีน เจ้า ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ล่าสัตว์ เกาทัณฑ์ หญิงทุบตีกัน โดนแทง โครงกระดูกมนุษย์ ฉิ่ง พริกไทย เบ็ดตกปลา หิมะตกในฤดูร้อน เห็นบ่อร้าง วิ่ง แตกร้าว บวม ทวิตเตอร์ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า โครงกระดูก เข้าเฟสบุคไม่ได้ เป็นโจทก์ในศาล ปัดกวาดฝุ่น อยู่ในกระท่อม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM