ทำนายฝัน 'ตู้เซฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้เซฟ ในฝันนั้นได้เปิดตู้ ทำนายว่า จะมีข่าวดีจากทางไกล หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในไม่ช้า ถ้าเป็นนายหน้าซื้อขายจะได้รับผลกำไรอย่างงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้เซฟ'

ในฝันนั้นได้เปิดตู้ ทำนายว่า จะมีข่าวดีจากทางไกล หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในไม่ช้า ถ้าเป็นนายหน้าซื้อขายจะได้รับผลกำไรอย่างงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้องถ่ายรูป ดาว ดอกซ่อนกลิ่น ทำอะไรแปลกๆ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว นอนเล่นกลางดิน เก็บมุ้ง ชายชู้ ตกใจจนสะดุ้ง ถนน เล่นตะกร้อ ดับเทียนชัย ถอด อาเจียน หูขาด เจ้า ทะเล ได้ยินเสียงกระซิบ ถังน้ำ ลวดหนาม ไผ่ ผ้าแพร งวง เครื่องบินบังคับ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ บุตร จมน้ำ ปล่อยเต่า ก้อนหิน ฮัจญ์ กระต่ายขูดมะพร้าว ทำบุญ เปลหามคนเจ็บ ทราย เตียง ค้อน ย่าง น้ำเต้า งมปู ภรรยาหนี หมีทำร้าย ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน นุ่งผ้าขาด ทารกแรกเกิด ผ้าห่ม เดินไปตามท้องถนน แมลง ปลิง ลูกประคำ กินหมูกะทะ ขนตา อุ้มเด็กทารก คนแต่งชุดสีดำล้วน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เครือญาติ ล้างบ้าน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กินโดนัท อยู่ในกระท่อม โซ่ตรวน วิชา ตัวเงินตัวทอง ขี่กระบือ ฉางข้าว หญิงโสเภณี อาจารย์ กระจก กัลปพฤกษ์ ขบวนแห่ศพ นาฬิกาข้อมือเสีย เข้าประตูไม่ได้ แม่หม้าย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ข้อเท้าเจ็บ ถุงเงิน-ถุงทอง ตุ้มหูหาย ทอดทิ้งลูกๆ เผาศพ ล้มเหลว ทำร้าย ดวงอาทิตย์ขึ้น กินเลี้ยง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) รถไฟฟ้า ขี่ช้าง นอนในเรือ ถูกคู่รักกักตัว เลือกผัก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ปล่อยนก จูบสัตว์เลี้ยง คู คลอง เกือก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ บุคคลที่เป็นคนร้าย ดัดผม แขกขายโรตี ดาวร่วงลงมาจากฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM