ทำนายฝัน 'ตู้เซฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้เซฟ ในฝันนั้นได้เปิดตู้ ทำนายว่า จะมีข่าวดีจากทางไกล หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในไม่ช้า ถ้าเป็นนายหน้าซื้อขายจะได้รับผลกำไรอย่างงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้เซฟ'

ในฝันนั้นได้เปิดตู้ ทำนายว่า จะมีข่าวดีจากทางไกล หรืออาจได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานในไม่ช้า ถ้าเป็นนายหน้าซื้อขายจะได้รับผลกำไรอย่างงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขุดหาทรัพย์สมบัติ โต๊ะทำงาน ญาติทำความผิด กระสุนปืน กินรีหรือกินนร ล้างบ้าน เทียนไข ขลุ่ย หักธนู ขนมจีน เรือแล่น อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เดินทางกลางทะเลทราย ฆ่าเป็ด หิ่งห้อย ถุงเงิน-ถุงทอง เท้าเจ็บ พระอรหันต์ ตกจากดาดฟ้า เดินทางไกล ฤาษี ดื่มน้ำ หมากัด ตัวเองมีชื่อเสียง ปราสาท สวะ ตกช้าง ตกหน้าผา ตอไม้ สร้อย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ขี่ช้าง ฝนตกระหว่างเดินทาง ปล้น ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เมฆกลางแดด รถไฟฟ้า เห็นตากระจกสีขาว เพศสัมพันธ์ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น โฉนดที่ดิน ยกโทษ หมี เดินทางไปทิศตะวันออก แช่ง จมูกแหว่ง ซื้อของโบราณ ซื้อไม้กระดาน ภรรยาทิ้ง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา น้ำฝน ดื่มกาแฟ ฮก ลก ซิ่ว โคเข้าบ้าน เป็ดว่ายน้ำ เพลิง ปลูกต้นไม้ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ตัวเลข ดนตรี กินข้าวบนใบบัว ภาพวาด นํ้าพุขนาดใหญ่ กุหลาบ โจร กำไล มีดบาด ธงชัย ซื้อขาย ซองจดหมายสีขาว ลากสัตว์ ป่าไผ่ ฉากกั้น น้ำพริก หนอนไต่ตามร่างกาย อ่างล้างหน้า นํ้าพุที่พุ่งสูง ลูกประคำ ชายชู้ โดด มีดหาย นาข้าวรกร้าง โสมสวลี พระพุทธเจ้า แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) โดนดึงผม เดินอยู่ในสุสาน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ชัยชนะ ผิงไฟ ปลูก จับก้อนหิน หน้าอก หมีทำร้าย หวีไม้ ผู้ชายผมยาว ตำหนัก บิดามารดา เดินเรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM