ทำนายฝัน 'ตู้เหล็กใส่เอกสาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้เหล็กใส่เอกสาร คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การงานต่างๆ ตีขึ้นไร้อุปสรรค์ ผู้ที่เป็นนายหน้าจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ได้รับข่าวดีจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ตู้เหล็กใส่เอกสาร'

คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การงานต่างๆ ตีขึ้นไร้อุปสรรค์ ผู้ที่เป็นนายหน้าจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ได้รับข่าวดีจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โต๊ะรับประทานอาหาร นาฬิกาข้อมือ มดรุมเป็นกลุ่มๆ นรก ตกกระ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ กลืนดวงอาทิตย์ ฏีกา ถุงเท้า ลูกข่าง ดื่มน้ำฝน โต๊ะเขียนหนังสือ พานทอง ลำคลอง นอน ลำน้ำ พวงมาลัยดอกไม้สด นุ่งผ้าสีแดง ไฟ เดินทาง เสาตกน้ำมันในบ้าน เดินสะดุดหกล้ม กรง เขาวงกต รดน้ำ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ฉี่รดกำแพง แพทย์ พระ บ้า ซ่อง ไต่เขา มวย ขวดแก้ว ยอดโดม บันได ก้น เดินเป็นวงกลม ทวด ฝน ฆ่าควาย บาดเจ็บ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ พระสงฆ์ ทาเล็บ เป็นคนผอมบาง บิลเลียด ร่ม นกเขา รูปภาพของเครือญาติ บ่อน้ำใหญ่ ผึ้งมากมาย ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ซี่โครงหัก ศัตรู ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เพชรรัตนราชสุดา สุกรตายเอง หญิงแต่งชุดสีขาว กะเหรี่ยง ภูเขาไปกำลังระเบิด ศรีนครินทราบรมราชชนนี อาบน้ำฝน เป็นใบ้ แหวน ชนไก่ ต้นกก ตัวเองเป็นกรรมกร ถอด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เด็กผู้ชาย เพชรพลอย ตู้ ต้นไม้เขียวชอุ่ม เสี่ยงเซียมซี ประกาศข่าวการเกิด ปีศาจ หมาก ดับเทียน แม่นํ้า ระย้า เต้นรำ ช้างเหยียบ เครา ซื้อกระโปรง ด่า ฮูก (นกฮูก) ภาชนะ ทาก เณรหางนาค ภรรยามีครรภ์ นำเที่ยว เมฆสีเลือด กล่าวคำอำลากับใครบางคน ไม้ไผ่ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เขากวาง กระโดดจากที่สูง ป่วยลงท้อง เลือดไหล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น