ทำนายฝัน 'ตู้เหล็กใส่เอกสาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้เหล็กใส่เอกสาร คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การงานต่างๆ ตีขึ้นไร้อุปสรรค์ ผู้ที่เป็นนายหน้าจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ได้รับข่าวดีจากแดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้เหล็กใส่เอกสาร'

คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การงานต่างๆ ตีขึ้นไร้อุปสรรค์ ผู้ที่เป็นนายหน้าจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่ ได้รับข่าวดีจากแดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เสื้อขนสัตว์ ทารกแรกเกิด จาระบี ทำผ้าเช็ดหน้าหาย มีโชคลาภ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ผลไม้ ดัดผม อู่เรือ ครกสาก จานแตก คนมีดวงตาสีดำ ขอโทษ งูเขียว ดอกไม้ไฟ พระราชวัง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด โกหก ไก่กกไข่ ถูกตัดแขน ร้องไห้ อุ้มเด็กทารก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นองเลือด ให้ความกรุณา ปีนรั้ว เดินรอดราวผ้า ไฮไฟว์ ( hi5 ) พิมเสน คนกำลังถ่ายรูป เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ทะเลาะกับแม่ยาย พายเรือ จมูกแหว่ง หญิงแต่งชุดสีขาว โยงเรือ ทูตชาวต่างชาติ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กินเป็ด ลูกปัด อยู่ในถ้ำกับคนอื่น กลางคืน ดาวอับแสง ไก่ออกไข่ ผ้าห่ม สูบบุหรี่ ขวาน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ นกกระจิบ กระจาบ สามีนํ้าตาตก ครุฑ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น นุ่งผ้าสีม่วง คลอดลูก โฆษณา ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ช้อนปลา เงาตัวเองในกระจก ถูกผีหลอก ถากไม้ ชะนี ทวิตเตอร์ ไว้ทุกข์ ตกบ่อมีหนอน เหยียบขี้ จับกุ้ง ตกหลังม้า ฮวงซุ้ย หัวล้าน เดินทางก่อนกำหนด สิงโต ภรรยา เกณฑ์ทหาร ตกน้ำร้อน งวงช้างรัดตัว กระจกหลากสี ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ทำกาแฟหก กะเหรี่ยงคอยาว แฉลบ เป็นประจำเดือน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถุงมือ กระปุก แช่ง ท้องฟ้าสีแดง กระสอบข้าวสาร หนาม ฆ่าเต่า เปิดเผยความลับกับเพื่อน ว่าว สูบ ตั้งครรภ์ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก กลองโบราณ ดูละคร กระซิบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM