ทำนายฝัน 'ตู้ไปรษณีย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้ไปรษณีย์ ฝันเห็นตู้ไปรษณีย์ คุณจะได้รับข่าวดีจากเครือญาติ หรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่อยู่แดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้ไปรษณีย์'

ฝันเห็นตู้ไปรษณีย์ คุณจะได้รับข่าวดีจากเครือญาติ หรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่อยู่แดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรเข้กัด กระแสน้ำ จุดไฟแล้วดับ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ถ่ายรูป เห็นคนเดินละเมอ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กำแพงโบราณ พร้า อดตาย บิณฑบาต บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เซิ้งบั้งไฟ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ได้ยินเสียงกระดิ่ง จรเข้ เกาะ สงคราม กินคอลลาเจน ตกใจจนสะดุ้ง บิน (ตกลง) พานเงิน ถูกตบ เกิดสงคราม แก้ม แช่ง เฮลิคอปเตอร์ ตกหน้าผา บิดามารดา นอน จับขโมย แข็งแรง กิ้งก่า นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ตกทะเล ขนลุก ผ้าม่าน เห็นบ่อร้าง แมวดำ กินสายบัว งูเขียว กอดอก ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด อากาศทึบมืดมัว กรวยกรอกน้ำมัน กำไลข้อมือ ไหล่ เงาตัวเองในกระจก ขื่อคา นุ่งผ้าสีแดง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เข่า เนื้อหนัง เป็นใบ้ กล้องยาสูบ เกิดความรู้สึกผิด เดินทางไปวัด ลูกแก้ว จับสุกร พระอาทิตย์ ม้าสีขาว ยกทรง ภิกษุณี นั่งนับลูกประคำ เมฆหมอก กาน้ำร้อน ฝนตกปอยๆ ปฏิเสธการดื่มเหล้า แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ตำรวจ แมวออกลูก ได้พูดคุยกับเพื่อน กล้องถ่ายรูป ล้างหวี โยงเรือ ผู้หญิงชักมีด ปลูกบ้านต้นไม้ แพทย์ หมากัด ขุดดิน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถูกฆ่า การตายของเพื่อน ขาด้วน โฉนดที่ดิน พรม ประโคม หย่า ฟูก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อีเมล ( Email ) ฟ้าแลบ แข่งม้า สร้อยคอ ธำมรงค์ เครื่องปั้นดินเผา ดวงจันทร์ กระโดด งานฉลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM