ทำนายฝัน 'ตู้ไปรษณีย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ตู้ไปรษณีย์ ฝันเห็นตู้ไปรษณีย์ คุณจะได้รับข่าวดีจากเครือญาติ หรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่อยู่แดนไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ตู้ไปรษณีย์'

ฝันเห็นตู้ไปรษณีย์ คุณจะได้รับข่าวดีจากเครือญาติ หรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย ที่อยู่แดนไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมปังกรอบ ทอดทิ้งครอบครัว กกไข่ อุ้มลูกหมา เต้าฮวย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สูบบุหรี่ ญาติมิตร พูดคุยกับเจ้านาย ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง วัง ซ้อมรบ บวม ผู้ชายผมยาว เผาขยะ ยกโทษ เมฆสีแดง เลือดออกทางทวาร ฝ่าเท้า เม่น ถุงเท้า ปลิง กอไผ่ คนกำลังเปลื้องผ้า บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น พังพอน พลอยหลากสีสัน กินก้างปลา ชอล์ก สวดมนต์ ผู้ชายตบผู้หญิง สารภี เล่นฟุตบอล เมาสุรา ปีก เขียนหนังสือ ฆ่าหมี ทำขวดแตก ขึ้นศาล เกาะ ตั๊กแตน สูบ ช่างปั้น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ภรรยานอกใจ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก บันไดเลื่อน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ พูดคุยกับคนต่างชาติ ดิน ทะเล ลวดหนาม ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เลือดไหล พวงมาลา ต่อสู้กับคนร้าย ปัสสาวะ ลูกปัด เอทีเอ็ม เหี้ย วิดน้ำ ฮา ภิกษุ กินเป็ด กลืนดวงอาทิตย์ เดินรอดราวผ้า ยกโทษให้ใครบางคน เกลียดคนต่างชาติ ลำน้ำ ตกจากดาดฟ้า กองไฟ ใบไม้ ซุกซ่อนของมีค่า ลำธาร ผักกาด จักรยาน น้ำผึ้ง ลิง ทหารเข้าบ้าน กินกระต่าย ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ทาเล็บ นุ่งชุดแดง แขก ผจญภัย ดื่มน้ำมะพร้าว เดินอยู่ในป่าช้า ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย งานบวช กินขนม ใบมีดโกน ล่าสัตว์ ซองจดหมาย หวีไม้ สมอเรือ ต้นไม้ ตัดต้นไม้ แมวออกลูก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM