ทำนายฝัน 'ต่อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อ ฝันเห็นตัวต่อหรือแตน และถูกต่อยจนบาดเจ็บ ทำนายว่าจะมี ศัตรู หรือผู้คิดทำร้ายลับหลัง หรือถูกนินทา หรืออาจจะมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือเปลี่ยนที่ทำงาน ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต่อ'

ฝันเห็นตัวต่อหรือแตน และถูกต่อยจนบาดเจ็บ ทำนายว่าจะมี ศัตรู หรือผู้คิดทำร้ายลับหลัง หรือถูกนินทา หรืออาจจะมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือเปลี่ยนที่ทำงาน ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุหลาบ ความผิด จอมปลวก ปฏิมา โล่ ประตูที่ปิดตาย กางเขน (นก) ฟัก ยกของ ตกงาน โกรธ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ นักร้อง ตาหลายคู่ ขับรถ ฆ่าควาย เจ้าเมือง พระพรหม ถูกตัดใบหู ตะกร้อ ของกำนัล ลิ้นแข็ง ของขวัญ ถือไต้ หรือ คบไฟ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กินองุ่น หัวนก หนามตำ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) วิ่งออกกำลังกาย บุคคลที่มีชื่อเสียง ร้องเพลง เดินเล่นบนหาดทราย แขก ถูกทรมาน ขอบคุณ มีหางงอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ปลวก ปล่อยสัตว์ กระต่าย บันไดสูง คนแคระ เพชรพลอย ปีนรั้ว กล้วยไม้ กำไลข้อเท้า โฉนดที่ดิน ปลาทองที่ตายแล้ว ถลกหนัง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หญิงแต่งชุดสีแดง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น มะลิ นองเลือด เข้าประตูไม่ได้ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว หูแหว่ง ถุงเงิน ถุงทอง กระบอกไม้ไผ่ โซ่ เสี้ยนตำเท้า แขนหัก ทหารยิงปืนใหญ่ พาน ขี่วัว งมของในลำคลอง คบคนพาล เกาหัว เป่าขลุ่ย จูบสัตว์เลี้ยง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ดื่มยาพิษ ดื่มน้ำมะพร้าว กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เสี้ยนหนาม ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ผจญภัย ไฟไหม้ ส้วม จับผีเสื้อ ศิลปิน นอนกลับหัว หวีหัก พายเรือตามลำพัง ผมถูกตัดให้สั้น เดินทาง แฟนนอกใจ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ รถบรรทุกศพ ตะกวดขึ้นบ้าน ถูกจี้ ขโมยขึ้นบ้าน ชี ลำคานเสียงฉาบ ปีก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า เท้าขาด เดินทางกลางทะเลทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM