ทำนายฝัน 'ต่อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อ ฝันเห็นตัวต่อหรือแตน และถูกต่อยจนบาดเจ็บ ทำนายว่าจะมี ศัตรู หรือผู้คิดทำร้ายลับหลัง หรือถูกนินทา หรืออาจจะมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือเปลี่ยนที่ทำงาน ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต่อ'

ฝันเห็นตัวต่อหรือแตน และถูกต่อยจนบาดเจ็บ ทำนายว่าจะมี ศัตรู หรือผู้คิดทำร้ายลับหลัง หรือถูกนินทา หรืออาจจะมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือเปลี่ยนที่ทำงาน ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป็นคนปรุงอาหาร ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ฉาบแตก ลากเกวียน จมูกขาด ท้องฟ้าสีแดง แก่นจันทร์ เล่าเรื่องตลก ฉากกั้น เดินอยู่ในสุสาน ตกใจจนสะดุ้ง ภรรยาเอาน้ำมาให้ กริช งอบ น้ำหอม ตู้หนังสือ ธนูหัก จับกัง ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ กบ ตู้ เงา เสียสติ โง่ เห็นกระดุม ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กระจก ศิลปิน กระถางหลุดมือแตก ฆ่าศัตรู ซื้อผ้าขาว ถอด เหาะดั้นเมฆ ย่าง หน้าไม้ เลือกตั้ง สร้อยทอง พระบรมรูป รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประกันตัว ลอยคอ เท้าขาด มะพร้าว ลักขโมย อสนีบาต ถูกแทง ฝาหม้อ คลอดลูกก่อนกำหนด เดินทาง ทิชชู เลือดออกทางช่องคลอด ซองจดหมายสีแดง ข่าวดีจากลูก สถานี ปลาทองที่ตายแล้ว ทะเลาะกับคนรัก สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ยาเสพติด ปัสสาวะ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ระย้า นอนบนเสื่อ ขี่โคอศุภราช ถวายข้าวพระ บังสูรย์ ถอดรองเท้า ตัวเองเจ็บป่วย ดื่มน้ำฝน ถ่ายขี้ พญาอินทรี ถั่วงอก จาน ภรรยาสวมเสื้อแพร รับประทานเครื่องเทศ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ โบว์ดำผูกเสาบ้าน เปียก ฆ่ากระต่าย กระซิบกับเพื่อน คลื่นน้ำ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง บุตร แผล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขี่เสือ ดื่มยาพิษ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฝนตกระหว่างเดินทาง แบกเสา หญิงแต่งชุดสีดำ สร้างบ้าน ขี้ ลา ( สัตว์ ) นำเที่ยว ผัดหน้า ฝนตกปอยๆ ปากเปื่อย กงจักร เคารพ คำนับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM