ทำนายฝัน 'ต่อสู้กับคนร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อสู้กับคนร้าย ฝันว่าต่อสู่กับคนร้าย จะมีศัตรูคิดร้าย แต่ไม่เป็นเหตุรุนแรงนัก หากในฝันเป็นฝ่ายชนะ จะหมดเครา้ห์ แต่ถ้าเป็นฝ่ายแพ้ จะมีเคราะห์เล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต่อสู้กับคนร้าย'

ฝันว่าต่อสู่กับคนร้าย จะมีศัตรูคิดร้าย แต่ไม่เป็นเหตุรุนแรงนัก หากในฝันเป็นฝ่ายชนะ จะหมดเครา้ห์ แต่ถ้าเป็นฝ่ายแพ้ จะมีเคราะห์เล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็ดพริกออกจากต้นพริก งานสังสรรค์ เฒ่าหัวงู ล่าสัตว์ ว่ายน้ำในมหาสมุทร เหยี่ยว ตกน้ำร้อน ซุกซ่อนของมีค่า ช่างเหล็ก ฟันหลุด ลูกข่าง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ทำนาไม่ได้ผลดี กระแต ปฏิมา ซ่อง ไถนา นักร้อง ผม น้ำตา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ส้วม รบชนะ ปลิงหลายตัว โคลน ไว้หนวดยาว หุ่นโชว์เสื้อ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จุดไฟแล้วดับ ปราสาท ญาณ ขี่คอคน จับหนอน พร้า ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ความร่าเริง ไหว้เจ้า จูบ ขายตู้ ขายโต๊ะ แมลงปีกแข็ง ผนังบ้าน พระราชินี เครื่องแต่งกาย ต่อสู้กับเด็ก เป่าลูกโป่ง เปื้อน กอดภรรยา ดับไฟ น้ำพุขนาดใหญ่ คนกำลังจะตาย เปิดเผยความลับกับเพื่อน รักเพื่อน พระเจ้า ขวดยา พิมพ์ ไอ มังกร ฟองสบู่ กะเหรี่ยง ผู้หญิงหัวล้าน สมุด กระทง ธงชัย แจวเรือ ยกยอ ตัวเองเป็นกรรมกร แช่ง ลายแทง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ทำขวัญ งูกินสัตว์ ฟันบนตนเองหัก พระบรมรูป กลืนดวงอาทิตย์ มาเฟีย ถูกตัดศีรษะ เดินทางก่อนกำหนด ลม สัปเหร่อ ขนม หมากฝรั่ง แร้งกินซากศพ ธนบัตร หน่อไม้ บัตรเชิญ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง รถศพ ถูกวิ่งราวทรัพย์ กินโรตี เปลี่ยนเสื้อผ้า ภาพ ถูกตำหนิ ตะกร้าหวาย เครื่องปั้นดินเผา ได้ยินเสียงปืน ฮัจญ์ ชะลอม ปัสสาวะรดกำาแพง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM