ทำนายฝัน 'ต่อสู้กับปีศาจ'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อสู้กับปีศาจ ฝันว่าต่อสู้กับปีศาจ คุณกำลังจะอยู่ในช่วงอันตราย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ต่อสู้กับปีศาจ'

ฝันว่าต่อสู้กับปีศาจ คุณกำลังจะอยู่ในช่วงอันตราย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บอลลูน คนกำลังถ่ายรูป ส่งจดหมายพร้อมเช็ค จับหนอน ฟักทอง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย โยคี ขี้เถ้าในเตาไฟ ประตู ชาวประมง ขัดแย้ง กล้องยาสูบ จอก แกงการู รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ตำรวจ ลูกปัด งูกัด ผ้าไตรจีวร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก หญิงโสเภณี เกลียดคนอื่น ตกบ่อมีหนอน กังวล ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ไข่เป็ด กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ตกปลากับญาติ แพรพรรณ ฆ่านกกระจิบ บวชภิกสุนี นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ร่มกางอยู่ ฝันเห็นนํ้าวน ให้หวีคนอื่น นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ความมืด ทำแว่นตาแตก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ พูดกับกลุ่มชน นอน สามง่ามสำหรับแทงปลา ตะไกร ขี่โคอศุภราช ให้ความกรุณา พืชผัก หมีกัด ผมถูกตัดให้สั้น ธำมรงค์ พริกไทย พรวน ผ้าสีดำ คอมพิวเตอร์ บอลลูนตก ซื้อไม้กระดาน ศาลา ขอบคุณ เดินตากแดด ต้นไม้ แก้บน สาวไส้ กระต่ายน้อย พายุ นอนกรน สินบน เหยียบขี้ เดินอยู่ในความมืด กินก้างปลา พังพอน พ่อหม้าย แล่นเรือผ่านเกาะ ผู้หญิงหัวล้าน ล้มเหลว งานฉลอง ฟันบนหัก สุรา โลงศพ เฒ่าแก่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา วิ่งออกกำลังกาย ประกาศข่าวการเกิด ผู้หญิงตั้งครรภ์ กำไลข้อเท้า นั่งบนลังไม้ ฌาปนกิจ ภรรยาเปลือยกาย ดักนก ถูกโจรชิงทรัพย์ ฝูงกบ จำนวนมาก ดวงแก้ว ได้กลิ่นเครื่องเทศ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง มีเขาบนหัว ซาบซึ้งใจ สวน กอไผ่ เชิงตะกอน นอนบนเสื่อ เสื้อผ้า กางเขน (เครื่องหมายกางเขน)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น