ทำนายฝัน 'ต่อสู้กับเด็ก'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อสู้กับเด็ก ฝันว่าต่อสู้กับเด็ก แล้วชนะทำให้เด็กล้ม คุณจะต้องเสียคนในครอบครัว หากฝันว่าต่อสู้กับเด็กแล้วตัวเองแพ้ ทำนายว่า จะเจ็บป่วยได้ไข้ หรือถูกสบประมาท
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต่อสู้กับเด็ก'

ฝันว่าต่อสู้กับเด็ก แล้วชนะทำให้เด็กล้ม คุณจะต้องเสียคนในครอบครัว หากฝันว่าต่อสู้กับเด็กแล้วตัวเองแพ้ ทำนายว่า จะเจ็บป่วยได้ไข้ หรือถูกสบประมาท

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่างแกะสลัก น้ำพริก ถอดเครื่องประดับ เห็นคนโดนแทง สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) จูบสัตว์เลี้ยง ตารอบตัว บัญชี กินเนื้อเป็ด จับกระต่าย นอนกับสาวสวย ปี่ ดวงดาว คันศรหรือคันธนู รองเท้า มีเขาบนหัว ทอดสมอ ตัดต้นไม้ สนามกีฬา ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ชักว่าว จรวดไฟ กรวดทราย กระจก พระพุทธบาท กัลยาณิวัฒนา ผ้าพันแผล ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ร่มกางอยู่ มะพร้าว กินข้าว ฝูงคนจำนวนมาก ข้าวเปลือก สังกะสี ฌาน จำนอง นุ่งผ้าขาด หญ้า กำลังจะไปตาย แบกหาม สตรี ศรีนครินทราบรมราชชนนี หวีผม รอยเท้าของตัวเอง ท้องเสีย กระเป๋า จักรยาน บวชภิกสุนี ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ รัศมี ซองจดหมายสีชมพู เขาวงกต รักตัวเอง ซาวข้าว เลือกผัก งานฉลอง กรวยกรอกน้ำ การรับรางวัล หลุมอสรพิษ ดาวอับแสง บาดเจ็บ เก้าอี้ เกลียดคนอื่น เปลี่ยนมุ้งใหม่ ปัสสาวะรดกำาแพง นุ่น นกยูงรำแพน คำนับ ใช้ผ้าคลุมหัว ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ฟันบนตนเองหัก เครื่องบูชา สู้กับเสือ แล้วชนะ ถอดรองเท้า นักประพันธ์ ไฟนรก ข้อมือหัก ช้อนปลา ฟักทอง เต่าทอง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ปลา สร้าง ทีปังกรรัศมีโชติ หวีงา มดรุมเป็นกลุ่มๆ เป็นบ้า เสื่อไม้ไผ่ ครีบปลา ระเบิด ฝูงกบ จำนวนมาก เสื่อขาด ล้างเท้า ฉางข้าว ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว พูดคุยกับเจ้านาย เรือกำลังจม ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ถุงเงิน ถุงทอง ตัดผมใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM