ทำนายฝัน 'ต่อสู้กับเด็ก'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่อสู้กับเด็ก ฝันว่าต่อสู้กับเด็ก แล้วชนะทำให้เด็กล้ม คุณจะต้องเสียคนในครอบครัว หากฝันว่าต่อสู้กับเด็กแล้วตัวเองแพ้ ทำนายว่า จะเจ็บป่วยได้ไข้ หรือถูกสบประมาท
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ต่อสู้กับเด็ก'

ฝันว่าต่อสู้กับเด็ก แล้วชนะทำให้เด็กล้ม คุณจะต้องเสียคนในครอบครัว หากฝันว่าต่อสู้กับเด็กแล้วตัวเองแพ้ ทำนายว่า จะเจ็บป่วยได้ไข้ หรือถูกสบประมาท

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระซิบกับเพื่อน ฉีกกระดาษ เก็บผลมะม่วง คนแก่ งานศพ โล่รางวัล ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ถ่านไฟ ช้อน กังหัน ถูกเปลื้องผ้า แมงป่อง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ร้องตะโกน พระวิหาร แขก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เป่าลูกโป่ง เทวดา บ้านร้าง เมฆหมอก ท้องเดิน ภาพยนตร์ แตงโม หมาหอน พระวรราชาทินัดดามาตุ คนมีเขา คูคลอง ฟ้ายามเมฆครึ้ม โต้เถียง วอ เก็บเกี่ยวข้าวในนา น้ำท่วม คนมีดวงตาสีดำ มังกร ขี้ นั่งบนเสื่อ พระราชินี ฉิ่ง นกยูง กระโปรงใหม่ จรวดไฟ เจ้านาย ถอด หยก นุ่น แร้ง เดินอยู่ในป่าช้า สวรรค์ สีแดงชาด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ โถแป้ง ครอบครัว น้ำค้าง จับก้อนกรวด ก้อนทราย คนเมา ชักลาก ระฆัง สามเณร คนตาย ซีเมนต์ ศาลเจ้า ทาขมิ้น มุดใต้ถุน ทอดทิ้งภริยา กินเนื้อหมู แตร ช้างเหยียบ ของโบราณ ฝนตกหนัก เป็นบ้า แสงบนท้องฟ้า ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง โบดำผูกคอตนเอง ซื้อไม้กระดาน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ปีนป่ายภูเขา ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ฝนตกปอยๆ กระท่อมในป่า กงจักร เชื้อเชิญ เฮลิคอปเตอร์ สามีตาย แก่นจันทร์ ตกเขา ตกทะเล กระเทย เจ้าสาว จับปลาช่อน แส้ กางเกง ถือดอกบัวในมือ ฆ่าหมี ตารอบตัว คอบิด สถานี บาทหลวง รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย โถส้วม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น