ทำนายฝัน 'ต่างหู'

ฝันเห็น ฝันว่า ต่างหู ฝันว่าได้เห็น หรือใส่ต่างหู หรือรับกับมือ ทำนายว่าหากผู้ฝัน เป็นสตรีและเป็นโสดอยู่จะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากว่าแต่งงานแล้ว ก็จะได้บุตรหญิง หรืออาจเป็นคู่แฝด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต่างหู'

ฝันว่าได้เห็น หรือใส่ต่างหู หรือรับกับมือ ทำนายว่าหากผู้ฝัน เป็นสตรีและเป็นโสดอยู่จะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากว่าแต่งงานแล้ว ก็จะได้บุตรหญิง หรืออาจเป็นคู่แฝด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมากฝรั่ง ล้างเท้าตัวเอง นอนกลางวัน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน บันไดกว้างๆ แผ่นดินแยกออกจากกัน ข้าวติดคอ ญาณ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา คนป่วยอยู่บนรถ นกแร้ง มุดใต้ถุน กอดผู้หญิง เบาะ ธงบนเรือ อ่างล้างหน้า ปลิง ชายหนุ่ม กระเป๋า ขนกา ชุดว่ายน้ำ พังประตู น้ำค้าง หัตถกรรม ปลิงดูดเลือด ก้อนหิน ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ไว้หนวดยาว ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ฆ่ากระต่าย พระปรางค์ ภรรยามีลูก อุปกรณ์ทำครัว ภูเขา สงฆ์ กระป๋องนม ท้องฟ้าสดใส หงส์ ป่าช้า กระบอก ย้อมผม กินเลี้ยง ประกาศการแต่งงานของตนเอง สิริภาจุกาภรณ์ ไก่ออกไข่ นอนบนพื้นน้ำ สร้าง พ่อหม้าย นุ่งชุดแดง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กินขนม เห็นเหรียญสตางค์ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ถากไม้ ปลา ไล่จับผีเสื้อ นางเงือก เสี้ยนตำเท้า ล้างบ้าน เฮลิคอปเตอร์ มือตัวเอง แสตมป์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก คนร้องไห้ ได้รับรางวัล กินเนื้อหมู เจ้านาย บวงสรวง วิวาท ฝาเรือน ความดีความชอบ สู้กับเสือ แล้วชนะ จมูก รูปภาพของเครือญาติ แผล รักกับนักบินหญิง กินกระต่าย เลื่อย กินเนื้อวัว โน๊ตบุ๊ก วัง นำอุจจาระกลับบ้าน ตกจากที่สูง อากาศทึบมืดมัว แร้งกินซากศพ เม่น แล่นเรือผ่านเกาะ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น คนกำลังเปลื้องผ้า ศรีนครินทราบรมราชชนนี ขุดหาทรัพย์สมบัติ เพื่อน ปัสสาวะรดที่นอน เหยียบขี้ โดด นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ยกยอ กลืนดวงอาทิตย์ อทิตยาทรกิติคุณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM