ทำนายฝัน 'ต้นกัลปพฤกษ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นกัลปพฤกษ์ จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นกัลปพฤกษ์'

จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกขัง คบบัณฑิต ทำแว่นตาแตก พระอาทิตย์ ปลาหมึก ถาด ตาหลายคู่ กงเต๊ก นั่งบนเสื่อ หัวนก แจวเรือ มาลัยดอกไม้ สงฆ์ นกนางแอ่น นำพัดมาโบกตามร่างกาย ศีรษะ ถูกเปลื้องผ้า คนรักได้รับบาดเจ็บ ฟันหลุด เงินกู้ จระเข้ จุฬามณี โบสถ์สกปรกรกรุงรัง คอมพิวเตอร์ บาดเจ็บ ได้เข้าร่วมในสงคราม ทำให้คนอื่นตกใจ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง มดรุมเป็นกลุ่มๆ สถานี ถอยหลัง เอามือตบต้นขาตัวเอง กัลยาณิวัฒนา ขัง เกณฑ์ทหาร องค์กฐิน ตรอมใจ บดเมล็ดกาแฟ ถูกพายุพัดพาไปไกล บ่อน้ำใหญ่ อยากมีเงิน ฤดูร้อน ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ถอด โจรสลัด กินลิ้น ลากเกวียน รักตัวเอง การสร้างโบสถ์ มีคนนำเงินมาให้ มรดก ให้รางวัล นอนเล่นกลางหาดทราย เดินอยู่ในป่าช้า แผ่นดิน คอกหมู ดอกซ่อนกลิ่น เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ตื่นขึ้นมาเอง พายุ รังไก่ แสงนีออน ภรรยาตาย ยิงกา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ทั่ง น้ำพุที่พุ่งสูง พู่กัน การรับรางวัล นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ อาจารย์ ฆ่าตัวตาย ฝี การทำผิดพลาด ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ผ้าห่ม พูดสนทนา แก้บน ขนนกสีขาว นักบวช กวาง เครื่องดักนก เนกไท นกพิราบ กระโดด แขก บนบาน สตรี เกวียน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ คนตายในบ้าน หญิงเปลือยกาย ตะเพียน ถีบจักรเย็บผ้า ย่าง ได้ยินเสียงกลอง มดหรือแมลง ซาวข้าว ปีศาจที่มีเขาและหาง ถ่ายอุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM