ทำนายฝัน 'ต้นกัลปพฤกษ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นกัลปพฤกษ์ จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ต้นกัลปพฤกษ์'

จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รางรถไฟ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ไข่มุก แพรพรรณ ไก่แจ้ ผู้คุมนักโทษ นอนเล่นกลางดิน โลกแตก หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ถุงเงิน ถุงทอง ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม กระจกหลากสี เชือก มีดหาย คนถูกฉีดยา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร พ่อตาย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ห่านฟ้า ลูกเต๋า ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ไฟไหม้ปราสาท ยิงนก เดินทางไกล ปราสาทเล็กๆ ต้นไม้ยืนต้นตาย ต้องโทษ ขอทาน จับนก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ร่วมงานทอดกฐิน จันทร์เพ็ญ ขายไม้กระดาน ดื่มน้ำ ดื่มนม กระต๊อบ ได้ยินเสียงดนตรีไทย โล่ ลากสัตว์ หลุม ลักขโมย ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า อีกา พระสงฆ์ นอน ช่างเหล็ก ย้อมผม ยิงธนู ถวายของแด่พระสงฆ์ ถอดเครื่องประดับ แดด ขี่โคอศุภราช แส้ ถูกคนเตะ แผ่นดิน จูบคนที่อายุมากกว่า กิ้งก่า กอดรัด มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฉีกกระดาษ บ้านคนอื่น กระโดดจากหน้าต่าง เขากวาง ดาบ ถวาย งวงช้างรัดตัว ตะกร้าพลาสติก เต้นรำ ฟัก กระบอกไม้ไผ่ ไว้หนวดยาว มหาสมุทร แมวดำ โรคร้าย ฏีกา ธนูหลายดอก กางเขน ทางรถไฟ เดินรอดราวผ้า ได้เป็นเจ้าสาว ผึ้งบินรอบรังของมัน บริโภคเนื่อสุกร แก้ผ้า ผ้าสีขาว ถล่ม เมายา สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดนแทง กางเขน (นก) ทหาร เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กลางคืน มีขาเดียว ตกจากที่สูง ไทร คลอดลูก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก นอนกรน แห่กฐิน ขี่ราชสีห์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM