ทำนายฝัน 'ต้นกัลปพฤกษ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นกัลปพฤกษ์ จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นกัลปพฤกษ์'

จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุดเทียน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไฟไหม้ป่า กระบือ ฝีขึ้นตามร่างกาย เขากวาง เบาะ ทอดสมอ ตัดหนวดตัวเอง ฉ้อโกง คนรับใช้ เลิกมุ้งขึ้น น้ำเต้า ประกาศนียบัตร ศิลา ตกปลากับญาติ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ทับทิม ขี่วัว แล้ว ตกวัว กินยา บัตรเชิญ ชกคนที่จมูก ปอกเปลือกไข่ สุนัขเข้ามาเลีย สายสะพาย ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง สามีตาย ถูกมัดมือมัดเท้า เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ งูรัด กินอุจจาระ เสื้อใหม่ นกร้อง รดน้ำ เพื่อน แคร่หาม ยางรถ เหรียญ ตีแมลงวันตาย ฉลองพระบาท ผม ทหารยิงปืนใหญ่ ประกายไฟ หญิงชู้ นำอุจจาระกลับบ้าน ไมโครโฟน ภูเขาไปกำลังระเบิด เรือน ทวด ฮองเฮา (ราชินี) ว่ายน้ำในมหาสมุทร ดับเทียนชัย เหี้ย ต่อสู้กับปีศาจ พระพิฆเณศ กำแพงเมืองจีน มนต์ กระดาษสีขาว กำไล ถาดอาหาร พูดสนทนา ทอดผ้าป่า หม้อ จอบหรือเสียม องคมนตรี ฉาบ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ลำคานเสียงฉาบ แมลงสาบ มวย ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขึ้นบันได ขึ้นเขา เถาวัลย์ กองกระดูก เสวียน เดินชนผนัง น้ำมัน เครื่องบินบังคับ เครื่องแบบตำรวจ ฮูก (นกฮูก) โจร โสมสวลี นาฬิกาปลุก ล้างหวี ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เลี่ยมฟันทอง ลูกปัด เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ยิงนก กระต่ายน้อย บังสูรย์ ขี่ช้าง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ศิลปิน กระจก ยากจน ถูกตำหนิ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM