ทำนายฝัน 'ต้นกัลปพฤกษ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นกัลปพฤกษ์ จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นกัลปพฤกษ์'

จะประสบความสำเร็จในกิจการงานที่ท่านคิดขึ้นสมดังประสงค์ หรือจะได้รับโชคลาภทางด้านการงานที่ท่านกระทำไปแล้ว และจะได้พบกับมิตรใหม่ ๆมากหน้าหลายตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัดผม หมาเลียขา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ผม เท้าเจ็บ ทำบุญ ดอกกุหลาบ น้ำมันก๊าด ดินสอ เก็บกวาดบ้าน หัวนก มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ งวงช้างรัดตัว ซื้อผ้าขาว นุ่น หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ดำน้ำ ดักนก ไม้พลอง แขก นกกระเรียน พระอรหันต์ ระบำ หน้าไม้ ขบวนแห่ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ อวัยวะเพศ เขียด โยคี ถูกคู่รักกักตัว ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ถ่านไฟ ม้าสีดำ เมฆสีขาว บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น แสงนีออน ธนูหัก เห็นคนอื่นถูกประณาม กลด ต่อสู้ โบว์ดำผูกเสาบ้าน งมของ เด็กอุ้มปลา หญิงแต่งชุดสีดำ เชือก โพธิ์ ธงบนบ้าน ของเล่น ได้รับรางวัล หญิงทุบตีกัน หมากรุก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า มีขาเดียว กินเนื้อหมู ถูกวิ่งราวทรัพย์ หีบศพ อาคันตุกะ กาบินเข้ามาในบ้าน ก้ามปู หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว รถจักรยาน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ฆ่าโค ต่อ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ นุ่งผ้าสีแดง แก้ม ถูกตี บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง นอนกลางวัน แจกันคู่ นอนบนเสื่อ ข้าวติดคอ เรือน ตกงาน แฝด ลูกปัด บวช จาระบี กระสอบข้าวสาร ร้านค้า ขนตาร่วง เครื่องบินบังคับ นอนเล่นกลางดิน เดินไปตามท้องถนน หาบอุจจาระกลับบ้าน คราส กระดุมหาย ความลับ ปืน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ผลักของหนัก รางรถไฟ ถูกขัง โทษ จลาจล ผ้าไตรจีวร ช้อน ธรรมจักร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM