ทำนายฝัน 'ต้นโพธิ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นโพธิ์ ฝันเห็นต้นโพธิ์ต้นใหญ่ ให้รมเงารมรื่น เป็นนิมิตที่ดี ผู้ฝันและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มิโชคลาภ เข้ามาสม่ำเสมอ หรือมีโชคลาภก้อนใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นโพธิ์'

ฝันเห็นต้นโพธิ์ต้นใหญ่ ให้รมเงารมรื่น เป็นนิมิตที่ดี ผู้ฝันและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มิโชคลาภ เข้ามาสม่ำเสมอ หรือมีโชคลาภก้อนใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลาวาภูเขาไฟ เปลหามคนเจ็บ ปลูก ศีรษะล้าน หญิงแต่งชุดสีขาว ว่ายน้ำ เป็นแม่ยาย กล้วยแขก แคร่ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ไหว้เจ้า โฉนดที่ดิน ตะไคร้ ตำหนัก ผ้าพันคอ แสงสว่าง ได้ตีกลอง ถวายของแด่พระสงฆ์ ภาพ เขี้ยวสัตว์ สร้อย ฮา แสตมป์ นกเกาะหลังงู หงส์ สามเณร เจว็ด กินลิ้น ชนไก่ เดินทางในป่ารก ทะเล โกนขนหน้าแข้ง เดินสะดุดหกล้ม เกาหัว ทูตชาวต่างชาติ จูบคนรัก ได้รับต่างหู บรรจุของลงหีบ ต้นโพธิ์ ตู้ไปรษณีย์ แตกร้าว แสงบนท้องฟ้า คนตาย ปลูกพริก ทำแท้ง กินเต้าหู้ ญาติกำลังจะตาย รักตัวเอง เบี้ย ตราสัง ผิวพรรณ ทูต น้ำเต้า ประเจียด นกกาเหว่า ถูกปล้น ไหล่ ยา พระแก้วมรกต เครื่องครัว เคารพ คำนับ กระถางสามขา ลายมือ มหาสมุทร แม่ชี ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระดานดำว่างเปล่า ฮูก (นกฮูก) ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ท่องเที่ยวในสวน นั่งเล่น บูชา ได้ยินเสียงกระซิบ ญาติทำความผิด กินผัก ภาพยนตร์ สนามหญ้า ย่าง หีบศพ กุ้งมังกร เนื้อหนัง หม้าย ชุดว่ายน้ำ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด โกศ ร่างกายตัวเอง ผมร่วง เครื่องเรือน เดินเล่นบนหาดทราย ขลุ่ย น้ำลาย นางพยาบาล ลากรถบรรทุก ตัดผมสั้น นั่งบนลังไม้ ตื่นขึ้นมาเอง บนบาน ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ต้องโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM