ทำนายฝัน 'ต้นโพธิ์'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นโพธิ์ ฝันเห็นต้นโพธิ์ต้นใหญ่ ให้รมเงารมรื่น เป็นนิมิตที่ดี ผู้ฝันและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มิโชคลาภ เข้ามาสม่ำเสมอ หรือมีโชคลาภก้อนใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นโพธิ์'

ฝันเห็นต้นโพธิ์ต้นใหญ่ ให้รมเงารมรื่น เป็นนิมิตที่ดี ผู้ฝันและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มิโชคลาภ เข้ามาสม่ำเสมอ หรือมีโชคลาภก้อนใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินข้าว กระต่ายขูดมะพร้าว เลือดไหล โดนดึงผม ฝน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ทอดทิ้งลูกๆ ตกกองไฟ เสียเงิน คนอื่นทำพลาด ตกหน้าผา เดินทางไปวัด ฮวงซุ้ย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หิมะตกถูกตัว งมหอย ล่องแพ แสงบนท้องฟ้า ต่างหู นอนบนกองฟาง เชือก ทราย ชายหนุ่ม ประตูบ้านคนอื่น งานพิธีต่างๆ อาบน้ำในทะเล น้ำพริก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน แป้งผัดหน้า ปัสสาวะ ฌาน ก้างปลาติดคอ แฟนนอกใจ ห้อง เลี้ยงกระต่าย เศร้าโศก เห็นผี คนรักนอกใจ ของหาย ผึ้ง ปฏิกูล สร้อยข้อมีชำรุด เสื้อผ้า เสี่ยงเซียมซี ทรมานคนอื่น การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ทำลายโซ่ตรวน กล้องยาสูบ ขวดเหล้า มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ขึ้นต้นไม้ ภรรยาเปลือยกาย ผัก ยกของหนัก ภรรยาเสียชีวิต ถูกตี ฤดูฝน นอนในเรือ ฉาบ ถูกทรมาน บริโภคเนื่อสุกร หวีหัก ไฝ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า พระพรหม เครื่องขยายเสียง หญิงเปลือยกาย ลำคลอง ยมทูต ฮา ร่ม สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หม้อ ไหว้พระราหู สูบบุหรี่ ผึ้งต่อย กัลยาณิวัฒนา คนตกน้ำกำลังจะจม รูปภาพของเครือญาติ งานบวชเณร ปลาทองที่ตายแล้ว งอบ ปลวก การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ดอกกุหลาบ ถูกตัดศีรษะ ซักผ้า สมุด ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เด็กนอนบนเตียง กินคอลลาเจน โครงกระดูกสัตว์ หมูตาย ตีผึ้ง เดินทาง กินไก่ ขี่ช้าง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ภิกษุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM