ทำนายฝัน 'ต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นไม้ ฝันเห็นต้นไม้เขียวสดใสหรือปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ ทำนายว่า จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและการค้าเจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่ สนับสนุนดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ต้นไม้'

ฝันเห็นต้นไม้เขียวสดใสหรือปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ ทำนายว่า จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและการค้าเจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่ สนับสนุนดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำกับข้าว นอนเล่นกลางหาดทราย กินเนื้อไก่ ศัตรู เคารพ คำนับ งูเขียว จันทร์เพ็ญ คนในบ้านทุบตีกัน บั้งไฟ ผ่าท้อง ภรรยาเสียชีวิต กาน้ำ โต๊ะเขียนหนังสือ ตะกร้าพลาสติก พืชผัก ถูกเรียกตัวมาประชุม เที่ยวบ่อนการพนัน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ร้องตะโกน หยก เถ้าแก่ ขี่สัตว์ กบ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ผ้าสีขาว ตกบ่ออุจจาระ มีคนเกลียด พรม ผ้าโพกหัว จองจำ ขวด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ฟองน้ำ เดินบริเวณวัด ลาภ ตลับแป้งทาหน้า ดาบ รัศมี พระอรหันต์ เพลิง เขากวาง หุ่น ภูเขา ประกายไฟ อ้อย ฉีกกระดาษ ถือไต้ หรือ คบไฟ เปลหามคนเจ็บ จับกุ้ง หญิงแต่งชุดสีแดง ปากเหม็น ขนนกสีขาว กินอุจจาระ ค้อน จานแตก บันไดเลื่อน สระผม ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ตามทวงหนี้ ข้าวในนา กระดาษเปื้อนหมึก ตั๊กแตน เห็นกองไม้กระดาน ซักผ้า องคมนตรี ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เทวดา พระธาตุ ต้นกัลปพฤกษ์ ยิงนก โทรศัพท์มือถือหาย คงกระพันชาตรี ฆ่าหมัด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ทาเล็บ ถูกโยนลงทะเล เมาเหล้า เขียนหนังสือ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ถูกตำหนิ ทดน้ำ มดหรือแมลง โดด ไฟไหม้ผม ทะเลาะกับแม่ยาย กลืนเมฆ ข่าวดีจากลูก แม่นํ้า ขี่ราชสีห์ ปู ฝ้าย ปลาทอง คนกำลังเปลื้องผ้า ถ้วยชาม ถาด ทารก เดินลุยกองไฟ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า สุกรกลายเป็นคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM