ทำนายฝัน 'ต้นไม้เขียวชอุ่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นไม้เขียวชอุ่ม คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือมีลาภในทางการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นไม้เขียวชอุ่ม'

คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือมีลาภในทางการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าเช็ดตัว แขกขายโรตี คนรักได้รับบาดเจ็บ ห่านฟ้า ลิ้นแข็ง ฆ่าไก่ ร่มกางอยู่ ฆ่าศัตรู ทารกดูดนมคุณ ครก หูขาด ทวิตเตอร์ ต้องโทษ หน้าอก นาฬิกาปลุก ใบไม้ คบคนพาล ภรรยาเปลือยกาย จรวดไฟ ญาติเสียชีวิต บัวขาว อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ซื้อปลาหมึก จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถุงเงิน ถุงทอง ธรรมจักร พูดคุยกับคนต่างชาติ ปีก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เก็บดอกบัว แจกัน เลื่อยไม้กระดาน ฮวงซุ้ย เลี้ยง คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ขวดน้ำ ภรรยาสวมเสื้อแพร ปีศาจหลายตน ถุงใส่เงิน ท่อน้ำ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ทรัพย์สมบัติ กินเนื้อย่าง ฉลองพระบาท ถวาย ฟันโยก หนามตำ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ลุยโคลน ขาขาด ลา ( สัตว์ ) แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทองคำก้อน พระพิฆเณศ ทุบตีภรรยา ห่มผ้า ถูกแทง ขนม ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ อาเจียนเป็นหนอง ดวงอาทิตย์มืดมัว หุงข้าว ฝุ่นฟุ้งกระจาย จุดเทียนชัย นํ้าวน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน โบสีดำ สีฟ้า น้ำฝน ขนลุก ปัสสาวะรดกำาแพง เสื้อผ้า ทำนาได้ผลผลิตดี เตียง บัวหลวง แมวข่วน ญาณ ซองจดหมาย มีคนเกลียด จมูกแหว่ง ซ่อมแซมรั้วบ้าน ญาติกำลังจะตาย จิ้งเหลน ธนาคาร ตบมือ ดวงอาทิตย์ตก กัลยาณิวัฒนา อุ้มเด็กทารก พูดกับกลุ่มชน ซื้อของโบราณ ตกลงไปในบ่อ เสียจริต ขี่นางโค เดินชนผนัง เปลวไฟ เครือญาติ ต้นไม้แห้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM