ทำนายฝัน 'ต้นไม้เขียวชอุ่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้นไม้เขียวชอุ่ม คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือมีลาภในทางการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ต้นไม้เขียวชอุ่ม'

คุณจะได้พบเนื้อคู่ หรือมีลาภในทางการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้านเก่า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ยา เห็นบ่อร้าง นอนบนพื้นน้ำ เห็นตัวเองในกระจก มัคคุเทศก์ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด หมี ใช้ยาเสพติด ต่อสู้ หมีกัด ถุงเงิน ถุงทอง กระต่ายน้อย พระ ไผ่ ทาเล็บ ช้องผม กรอบรูป จอบหรือเสียม เณรหางนาค บุคคล ทาก ไพ่ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ไปยังเมืองนรก จับปลาตะเพียน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ พระสังฆราช ตัดผมใหม่ กุ้ง ฆ่าหมี ป่วยลงท้อง จรวด กระท่อมริมทะเล เหยี่ยว สถานีขนส่ง ซองจดหมาย น้ำเต้า กินองุ่น ตำรวจ คางคก นุ่งผ้าสีชมพู ทอดทิ้งภริยา ที่ฝังศพ คลื่นน้ำ คบคนพาล งมปู อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นอนในเรือ ฝันเห็นนํ้าวน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ สิริภาจุกาภรณ์ เลือดออกทางทวาร หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ไม้ไผ่ กังหัน ตะขาบกัด งานวัด กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน บาดแผล ค้างคาว สร้าง ตะกร้าไม้ งา เตียง ตั้งท้อง พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เจว็ด บาดเจ็บ โทษ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ คนแฝดตัวติดกัน คัมภีร์ ถูกตีหู หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ลอยกระทง เป่าขลุ่ย รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย นักบวช กรวยกรอกน้ำมัน มีดบาด คนบ้า แดดเผาผิวหนังจนเกรียม รางรถไฟ นาฬิกาข้อมือ บิณฑบาต บันไดสูง ฟูก ฮูก (นกฮูก) ตัวเองเป็นคนวิกลจริต มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ไทร ซ่อมแซมรั้วบ้าน ก้น บดเมล็ดกาแฟ ไฟไหม้ผม ย้อมผม ซื้อกระดุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM