ทำนายฝัน 'ต้องโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ต้องโทษ ฝันว่าถูกโทษ หรือ ต้องโทษคุมขัง ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องดี หากฝันเห็นคนอื่นต้องโทษถูกคุมขัง ทุกคนในบ้านจะมีความสุขทั่วหน้า จะมีโซคลาภหลั่งไหลเข้ามา แต่ระวังจะทุกข์ยากลำบากใจเพราะคนที่มีวัยอ่อนกว่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ต้องโทษ'

ฝันว่าถูกโทษ หรือ ต้องโทษคุมขัง ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องดี หากฝันเห็นคนอื่นต้องโทษถูกคุมขัง ทุกคนในบ้านจะมีความสุขทั่วหน้า จะมีโซคลาภหลั่งไหลเข้ามา แต่ระวังจะทุกข์ยากลำบากใจเพราะคนที่มีวัยอ่อนกว่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ลาภ เด็กเกิดใหม่ คนรักหรือคู่รัก ดัดผม ทอง ฆ่าเสือ เด็กนอนบนเตียง เดินลุยกองไฟ ไฟไหม้ป่า ยกโทษให้ใครบางคน ถูกกรรโชกทรัพย์ ของเน่าเสีย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ไวโอลิน ให้มีดแก่คนอื่น ลา ( สัตว์ ) ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ผู้หญิงตั้งครรภ์ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน พญานาค ฟูก กินองุ่น เดินทางไกล ฝนตกระหว่างเดินทาง มือตัวเอง ของกำนัล คนบ้า ประโคม รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ซองจดหมาย หมา ปลวกขึ้นบ้าน การรับรางวัล นกอินทรี ไถนา ไส้ไหลจากท้อง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ฟ้าที่สดใส ปัดกวาดฝุ่น ถูกลูกปลุกให้ตื่น ถูกกักตัว สมอเรือ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ทีปังกรรัศมีโชติ ทำกาแฟหก ซองบุหรี่ ปล่องไฟ เจ็บปวดตามร่างกาย เครื่องศาสตราวุธ มารดา ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ทับทิม แต่งงานก่อนกำหนด ระย้า ไอศกรีม ภูเขาไปกำลังระเบิด ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เลือดออกทางทวาร ไฟไหม้ในท้องฟ้า โยคี ฟันล่างหัก ภรรยามีครรภ์ นกกระจิบ กระจาบ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด โกหก โบว์ดำผูกคอ ครู หนามตำ ก้อนหินตก เดินอยู่ในความมืด กบฎ ตะกร้าหวาย ขาด้วน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว กระสือ ฟาก ทารก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เกาทัณฑ์ จาระบี ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ใบลาน ปากกา บริโภค ตะกร้อ คนขาพิการ สวมเสื้อขาด คนตกน้ำกำลังจะจม ภรรยามีลูก แมว หญิงแต่งชุดสีขาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตกช้าง โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กินโรตี กระถางหลุดมือแตก ตำรวจตั้งด่าน ฉาบแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น