ทำนายฝัน 'ถลกหนังสัตว์'

ฝันเห็น ฝันว่า ถลกหนังสัตว์ ฝันเห็น คนฆ่าสัตว์ และจะทำการถลกหนังสัตว์ที่ตายแล้ว คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลในไม่ช้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถลกหนังสัตว์'

ฝันเห็น คนฆ่าสัตว์ และจะทำการถลกหนังสัตว์ที่ตายแล้ว คุณจะได้รับข่าวร้ายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลในไม่ช้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่างหู หญิงโสเภณี ด้วง ซองบุหรี่ ภรรยาเปลือยกาย นกเค้าแมวหรือนกฮูก หนังสือ ไฟไหม้ปราสาท หญิงแปลกหน้า หญิงแต่งชุดสีดำ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ใยแมงมุม วาฬ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ถูกน้ำร้อนลวก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ตกจากดาดฟ้า ว่ายน้ำในมหาสมุทร หีบสมบัติ ขี่นางโค สายรุ้ง ฟัน กินหัวสุกร ของหวาน ไก่ แมลงวัน พี่น้องทุบตีกัน กริช เต่า ปลิง กระรอก คนรักหรือคู่รัก น้ำแข็ง นุ่งโจงกระเบน เท้าขาด ซองจดหมายสีฟ้า หวีงา รดน้ำ ทะเบียนบ้าน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ธนาคาร ถูกฆ่า ตกทุกข์ได้ยาก ท่อน้ำ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เหยียบขี้ อทิตยาทรกิติคุณ เรือแล่น กระสุนปืน ฝันเห็นนํ้าวน งานโกนจุก ม้า ลมหายใจมีกลิ่นหอม แขนถูกตัด เดินอยู่ในป่า ถวายกุฏิ มรกต ญาตินํ้าตาตก กินรีหรือกินนร ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ติดเกาะ สุนัข ตู้กับข้าว นกยูงรำแพน เซิ้ง ดวงอาทิตย์ขึ้น ปากเจ็บ โคไล่ขวิดคน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย หย่า กรรมกร กำลังขับรถ เครื่องเรือน บริโภคเนื่อสุกร ผ้าแพร เดินชนผนัง ระบำ ตะไบเหล็ก ของเล่น ขนมอร่อย รถไฟฟ้า หัตถกรรม จำนอง นาค เครื่องปั้นดินเผา กระท่อมในป่า เที่ยวซ่อง ตกปลากับคนรัก ตีฆ้อง คบไฟ โดนดึงผม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กำไล คำนับ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เห็นตากระจกสีขาว ดอกบานไม่รู้โรย นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น