ทำนายฝัน 'ถล่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ถล่ม ฝันเห็นตึกถล่มหรือภูเขาถล่ม ทำนายว่าธุรกิจการค้าที่ทำอยู่หรือ ที่ตั้งใจว่าจะทำจะเกิดล้มเหลว หรือจะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย และหากว่าตนเองได้อยู่ในตึกที่ถล่มนั้นด้วย ทำนายว่า เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถล่ม'

ฝันเห็นตึกถล่มหรือภูเขาถล่ม ทำนายว่าธุรกิจการค้าที่ทำอยู่หรือ ที่ตั้งใจว่าจะทำจะเกิดล้มเหลว หรือจะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย และหากว่าตนเองได้อยู่ในตึกที่ถล่มนั้นด้วย ทำนายว่า เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกขมิ้น ขี่หมู จอกใส่เหล้า แบกหีบ ปริญญาบัตร กองกระดูก เห็นคนเปิดประตู ช่างตัดผม ชะนี ทำนาเกี่ยวข้าว ว่าว ถูกสัตว์กัด นกนางนวลโผบิน ลูกอินทร์ นั่งรถไฟ กระซิบกับเพื่อน ฝุ่นเข้าตา ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ใบไม้ ผ้าพันแผล ภรรยามีครรภ์ ไวโอลิน จับปลา ภาพวาด บอลลูน ถ้วยรางวัล ลำธาร อมตะ ได้ยินสุนัขเห่า เฆี่ยนตีผู้อื่น มาลัยดอกไม้ ตักบาตร จูบคนที่อายุมากกว่า พายุ ถูกกลั่นแกล้ง รักคนต่างชาติ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา สมโภช ถวายของแด่พระสงฆ์ แก้ม กลืนดวงอาทิตย์ ธารน้ำ กริช เห็นปีศาจกินคน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย มาลี ดาวตกจากท้องฟ้า จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ดื่มน้ำฝน ถูกหนูกัด ไฟไหม้ผม ไผ่ แขนหัก ซื้อเต่า ห่าน สังกะสี คลอดบุตร พวงมาลัยดอกไม้สด ทำอะไรแปลกๆ ทุเรียน โรคร้าย ตะกร้าพลาสติก เครื่องครัว คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ขอนไม้ ช้างเหยียบ ทำนาไม่ได้ผลดี เงินกู้ มีคนขอโทษ น้อยหน่า ยิ้ม นาฬิกา หญิงชรา ช้าง สามีนํ้าตาตก ถูกสวมกุญแจมือ ฆ่าสุนัขบ้า กางเขน (นก) รูปภาพของเครือญาติ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ สติ ผู้หญิงหัวล้าน เสียสติ กินเนื้อย่าง พระ เหี้ย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปลิงดูดเลือด ซื้อปลาหมึก ตาลปัตร กงเกวียน ตำรวจ ฝุ่น ปาก เก็บมุ้ง จรเข้ อีเมล ( Email ) เซรุ่ม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM