ทำนายฝัน 'ถอดรองเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอดรองเท้า ฝันว่า ถอดรองเท้า หากคุณมีอาการเจ็บป่วย คุณก็จะหาย ที่กำลังมีเคราะห์ ก็กำลังจะหมดไป และเริ่มมีความสุขขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอดรองเท้า'

ฝันว่า ถอดรองเท้า หากคุณมีอาการเจ็บป่วย คุณก็จะหาย ที่กำลังมีเคราะห์ ก็กำลังจะหมดไป และเริ่มมีความสุขขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แหวนทอง หมูตาย ฝั่ง บ้านเก่า ข้าวเปลือก ขนม รากไม้ ขาด้วน ช่างไม้ กะเหรี่ยง ดูซีรี่ย์ เปลือย บิน (สูงขึ้น) สวมเสื้อสีเขียว ซุกซ่อนตัว นกขมิ้น ห่มผ้า แขนหัก เน็ตไอดอล ถอดรองเท้า กินลิ้น กังหัน ซองจดหมายสีชมพู ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ปีนรั้ว โลกแตก งานมงคล ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถังน้ำ ดื่มยาพิษ นั่งใต้ต้นไทร โพธิ์ ค้นหา หญิง บุตร ประตูบ้านคนอื่น แฝด อุ้มเด็กทารก มือตัวเอง เชิงตะกอน อีกา ฆ่ากระต่าย เชือกรัดคอ กล่องดนตรี ภาษา ภูเขาไฟ กกกอด ปราสาทเก่าแก่ ก้อนหิน ซื้อของโบราณ ถาด เสียเงิน ปอก ขุดหาทรัพย์สมบัติ ลูกเต๋า ผึ้งต่อย กรวยกรอกน้ำ กำไลข้อมือ มู่ลี่ ถูกตี สร้อยทอง ถากไม้ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง นอนกลับหัว ขี่คอคน กุ้งทะเล โอ่ง หมากัด ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขวดแก้ว ได้เสื่อใหม่ มีคนขอโทษ ประตูบ้าน ชักว่าว วิทยา เชือก ศัตรู นม ช่างตัดผม ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม พนัน งานสังสรรค์ เอทีเอ็ม เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เลือดออกเต็มตัว ธำมรงค์ แสงนีออน ฝาเรือน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ต่อ เห็นคนโดนแทง ได้รับเงินบริจาค ออร์แกน ชามแตก แมวตาย กรงนก พืชผัก ประดิษฐ์ ย่าง พระสถูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM