ทำนายฝัน 'ถอดเครื่องประดับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอดเครื่องประดับ ชีวิตที่พบแต่ความสุข ภาระหน้าที่ต่างๆ เริ่มคลื่คลายเบาบาง คนป่วยก็หายวันหายคืน เคราะห์กรรมต่างๆ เริ่มลดลงตามลำดับ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอดเครื่องประดับ'

ชีวิตที่พบแต่ความสุข ภาระหน้าที่ต่างๆ เริ่มคลื่คลายเบาบาง คนป่วยก็หายวันหายคืน เคราะห์กรรมต่างๆ เริ่มลดลงตามลำดับ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชายชรา งูใหญ่ ตกปลากับญาติ อ้อย ทำขวดแตก กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ปริญญาบัตร โถส้วม เผาศพ ตัวเองร่ำรวย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ขวานหัก ของขวัญ กวาง โฆษณา ม้า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ถ้ำ แมลงปีกแข็ง ผลักของหนัก ฟันหลุด เครื่องแบบทหาร จดหมาย ปากเหม็น การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เปลหามคนเจ็บ คนมีเขา ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน พูดโทรศัพท์มือถือ ตุ๊กตา กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ถูกกักตัว มงคล อินทรี หักธนู ถูกทำโทษ รถเข็นศพ ตั๊กแตน จิ้งหรีด ตัวเองมีผมหงอก สุกร เปียก เงี่ยง จรวด เม่น ไว้หนวดยาว ฝ้าย กินเนื้อเป็ด ครีบปลา น้ำเหลือง แขก แทง โดนดึงผม ฉมวก ลอยคอ ท้องฟ้าสีแดง แช่ง ย่าง ถูกสัตว์กัด เดินบริเวณวัด เห็นกล้วย แสงบนท้องฟ้า ทาส เจ้าเมือง ดอกกุหลาบ จับปลา กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เมา ปฏิกูล เครือญาติ พริกไทย ทำร้าย ถูกโจรชิงทรัพย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิ๊บติดผม แสตมป์ ขี่กระบือ สวดมนต์ โต๊ะ สามีตาย เหี้ย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผัดหน้า น้ำลาย ฌาน ขโมยทรัพย์สมบัติ ได้ลาภ พระราชินี จรเข้กัด ล้างภาชนะเครื่องใช้ ไฟนรก กินเกินขนาด พี่น้อง งูขดเป็นวงกลม ติดคุก นอนกลับหัว เตียง บวม ตะไคร้ ญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM