ทำนายฝัน 'ถอนผมหงอก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอนผมหงอก ฝันว่าถอนผมหงอกที่ขึ้นเต็มหัว ทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภ ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถอนผมหงอก'

ฝันว่าถอนผมหงอกที่ขึ้นเต็มหัว ทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภ ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำแพงเมืองจีน เพชรรัตนราชสุดา ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ แกงการู พวงมาลัยดอกไม้แห้ง งู ทำกาแฟหก ออร์แกน จูบสัตว์เลี้ยง แดด นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เลือดออกเต็มตัว ไว้ทุกข์ ป่าไผ่ อสนีบาต น้ำหอม นุ่งผ้าสีชมพู ผนัง น้ำล้นเขื่อน ทารกดูดนมคุณ อรุณ เดินทางไปทิศตะวันออก ผ้าสีขาว ก้างปลา ฆ่านกกระจิบ กระเป๋าเงิน ตัวเองเป็นชู้ ตะเกียง นายกรัฐมนตรี พูดคุยกับเจ้านาย ทะเลาะ โดด ท่าเรือ คดข้าวเย็นกิน ขี้เถ้า คอกหมู วงกต ทะเลทราย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ดมกลิ่นดอกไม้ เกณฑ์ทหาร โกนหนวด กระบอกไม้ไผ่ แบกเสา มัคคุเทศก์ พายุ น้ำค้าง ขนมจีน เห็นเหรียญสตางค์ กินองุ่น ถูกตบ หงอนไก่ ฟ้าแลบ สีดำ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น คนรักหรือคู่รัก ฆ่าไก่ กวาด แสงนีออน น้ำพุที่พุ่งสูง อาบน้ำฝน ไทร พาน เที่ยวซ่อง ฆ่ากระต่าย มุดใต้ถุน งง ลาภ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น บิณฑบาต ธงบนบ้าน ทารก ช่อดอกไม้ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ก้ามกุ้ง บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกโจรชิงทรัพย์ ทำโรตี ไหว้เจ้า ชนไก่ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ผ่าท้อง กระซิบกับเพื่อน เลือกตั้ง ครุฑ ของโบราณ สร้อย ฉมวก ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ปลูกพริก ยกโทษให้ใครบางคน ทูตชาวต่างชาติ เพชรนิลจินดา คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หมอก คุก ตะราง เป็นคนผอมบาง น้ำแข็ง บัญชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น