ทำนายฝัน 'ถอนผมหงอก'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอนผมหงอก ฝันว่าถอนผมหงอกที่ขึ้นเต็มหัว ทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภ ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอนผมหงอก'

ฝันว่าถอนผมหงอกที่ขึ้นเต็มหัว ทำนายว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภ ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินละเมอ กล้องถ่ายรูป ที่นอน กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ถูกจี้ คลอดลูกก่อนกำหนด ล่าสัตว์ ความดีความชอบ ถุงมือ ถางหญ้า ไหล่เจ็บ เว็จ กระดาษข่อย ยุ้งข้าว แข่งม้า สีบรอนซ์ อุปกรณ์ทำครัว เดินไปตามท้องถนน ฟองน้ำ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง สุริยคราส ฆ่าวัว ฆ่าไก่ เอทีเอ็ม การทำผิดพลาด หนอน รักตัวเอง มะลิ ไหว้เจ้า กุ้งยักษ์ พระอรหันต์ เจ็บฝ่าเท้า ทีปังกรรัศมีโชติ กรงสัตว์ เดินบริเวณวัด บันไดเลื่อน นกกาเหว่า แช่ง เจ็บปวดตามร่างกาย อาวุธ ตราสัง ตำรา ต้นกัลปพฤกษ์ ธำมรงค์ รถเข็นศพ หลุม หุ่นยนต์ ล้างบ้าน แผล เกิดสงคราม ถล่ม กล้วย ตัดเล็บ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรมานคนอื่น สมโภช สร้าง ปากเจ็บ กำไลแตกหัก เป่าขลุ่ย ปากเน่า เหรียญ ฝาหม้อตกลงพื้น คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร คนตกนรก ยิงกา ประแจ กินพริก เดินไปบนเนินเขา ปล่องเมรุ หน้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เห็นที่นารกร้าง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง แมวสีขาว ได้เสื่อใหม่ พ่อตาย กินยา ดื่มน้ำฝน ซื้อผ้าขาว ม่าน ผู้หญิงตั้งครรภ์ นกแร้ง ผ้าห่มหนาๆ ภรรยามีครรภ์ ข่าวลือ เกิดความรู้สึกผิด ช่างตัดผม เล่นไพ่ เศษอาหาร นาเกลือ ผดุงครรภ์ ไข่ไก่ ภรรยาทิ้ง ขุด ถูกกักตัว ฉมวก เบ็ดตกปลา นํ้าพุขนาดใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM