ทำนายฝัน 'ถอนฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอนฟัน ฝันว่าถอนฟันตัวเอง ถอนเองหรือผู้อื่นถอน ทำนายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอนฟัน'

ฝันว่าถอนฟันตัวเอง ถอนเองหรือผู้อื่นถอน ทำนายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถลกหนังสัตว์ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เดินทางไปวัด เฉาก๊วย ธรรมจักร ทำน้ำหก อนุสาวรีย์ นักบุญ ว่ายน้ำ โคลน ลำธาร จอกใส่เหล้า กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ทวิตเตอร์ ปากเน่า ส้มตำ พูดคุยกับโจร ขัดแย้ง ถาด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ต่อสู้กับปีศาจ นกอินทรี เซรุ่ม ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ข้าวเปลือก ถูกตัดศีรษะ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสือ บันได หญิงโสเภณี ปรบมือ ฤกษ์ไม่ดี อ่างน้ำ นุ่งโจงกระเบน อาบน้ำในทะเล อีเมล ( Email ) ของหวาน มหาสมุทรมีพายุ ผ้าไตรจีวร หุ่นยนต์ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ออกจากบ้าน แมวข่วน ทำแท้ง งา กินเนื้อคนอื่น กระสุนปืน เดินทางไปทิศตะวันออก ดื่ม ทะเบียนบ้าน จับหนอน โขลงช้าง ของลับ สร้อยคอ ประกาศข่าวการตาย แม่ ถุงเงิน ถุงทอง ลิฟต์ เวที ขิม ล้างภาชนะเครื่องใช้ ตะกร้าไม้ ไข่ไก่ แจวเรือ ขโมยขึ้นบ้าน ก้อนหินตก กบ ยืนบนลังไม้ เงี่ยง ลักขโมย หัวไก่ โรงพยาบาล ตักทรายเข้าบ้าน มดหรือแมลง เด็กทารก เห็นบ่อร้าง ขนนกสีขาว การตายของเพื่อน พริก เรือแล่น กินเลือด เลือดออกเต็มตัว ลิง ฟันบนตนเองหัก ซ้อมรบ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ใช้ผ้าคลุมหัว ภรรยา บวชภิกสุนี ดาว ขึ้นศาล ถูกเสือกัด เขาวงกต ขนลุก ชุดว่ายน้ำ รถบรรทุกศพ ตกใจจนสะดุ้ง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ขนมชั้นหลากสี กะเหรี่ยง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM