ทำนายฝัน 'ถอนฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอนฟัน ฝันว่าถอนฟันตัวเอง ถอนเองหรือผู้อื่นถอน ทำนายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอนฟัน'

ฝันว่าถอนฟันตัวเอง ถอนเองหรือผู้อื่นถอน ทำนายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แข่งม้า ลายมือ เจ้านาย เมาเหล้า แต่งงาน กกไข่ กระทง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ข่าวดี เก็บเกี่ยวข้าวในนา กำแพงเมือง คนตาย ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฟังเทศน์ฟังธรรม ผู้ชายผมยาว ประเทียบ ถูกต่อต่อย นม ซีเมนต์ เจ็บป่วย ตัวเองตายไปแล้ว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ขายตู้ ขายโต๊ะ หายใจอึดอัด แมลงปีกแข็ง นอนโรงพยาบาล มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บันได สามง่ามสำหรับแทงปลา ฆ่าศัตรู ดีใจ ให้มีดแก่คนอื่น ช่อดอกไม้ ไข่ไก่ ท้องฟ้าสีแดง ผู้คุมนักโทษ จาน คนรับใช้ ญาติกำลังจะตาย ร้านค้า พ่อตาย เปลื้องผ้าตัวเอง หน้า โกนขนหน้าแข้ง ดัดผม ชงชาถวายเจ้าที่ แกงการู โบสีดำ ตุ้มหูหาย หมีกัด ดวงอาทิตย์มืดมัว คนแก่ สวมเสื้อสีขาว ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด บดเมล็ดกาแฟ ปฏิทิน น้ำฝน ฟันดาบ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ปีนป่ายภูเขา ศีล กินโรตี เสื้อครุย ขวัญ กินข้าวบนใบบัว กอดรัด ถูกฝังทั้งเป็น ปี่ ทรมานคนอื่น มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน คงกระพันชาตรี นางฟ้า อรุณ โซ่ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กินอุจจาระ ปลอกหมอน ถูกจี้ นาเกลือ พระราชินี ของลับ เป็ดว่ายน้ำ เทียนไข ต้นกก โถแป้ง ไม้กางเขน แขน แขก ลากเกวียน ไหว้พระ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ โบดำผูกเสาบ้าน รักเพื่อน นอนเล่นกลางดิน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กกกอด กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ซื้อกระดุม ตะโพน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM