ทำนายฝัน 'ถอยหลัง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอยหลัง ฝันว่าเดินถอยหลัง ทำนายว่างานที่ทำจะเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่สำเร็จ อาจต้องเสียหายหรือเสียเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอยหลัง'

ฝันว่าเดินถอยหลัง ทำนายว่างานที่ทำจะเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่สำเร็จ อาจต้องเสียหายหรือเสียเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุนัขเข้ามาเลีย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จุฬามณี ต้นไม้เหี่ยวเฉา ตู้ เพชรนิลจินดา รีดนมโค จรวดไฟ ถูกด่าทอ ถูกต่อต่อย ต้นไม้ ทราย ฝั่ง ปะชุน เรือล่ม สร้อยทองคำ นกนางแอ่น มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ คำนับ ลอย คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง จำปีหรือจำปา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ซ่อง ภรรยาทิ้ง ภรรยา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ทอดผ้าป่า ช้อนเปื้อน เครื่องพิมพ์ดีด ดมกลิ่นดอกไม้ บันไดสูง ม่าน เปลื้องผ้าตัวเอง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา มดรุมเป็นกลุ่มๆ มีฤทธิ์ สงฆ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระสังฆราช ขโมยทรัพย์สมบัติ ถูกกรรโชกทรัพย์ ฤดูฝน ธงชัย สมุด มรดก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด พระพิฆเณศ เมาเหล้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) หาบขี้กลับบ้าน ถูกเรียกตัวมาประชุม จับกระต่าย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ฮา ดวงอาทิตย์ขึ้น ทันตแพทย์ อากาศบริสุทธิ์ เห็นกระดุม ของกำนัล อินสตาแกรม ( instargram ) หยก คนตายมาหา ทำนาไม่ได้ผลดี ระดู มโหรี ฉลองพระบาท เตียง วิมาน สัปทน ซื้อปลาทอง งมของในลำคลอง ต้นกัลปพฤกษ์ ซื้อไม้กระดาน เพลิง ประตูกำลังถูกไฟไหม กินลิ้น หีบศพ ปืน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง พระจันทร์ ต้องโทษ ตีเหล็ก ครกสาก นักบวช พระวรราชาทินัดดามาตุ นาค โบดำผูกเสาบ้าน ศพถูกมัดตราสัง ได้เป็นเจ้าสาว ถือกรรไกร คลื่นน้ำ ล้างเท้า ไม้ขีดไฟ สายสะพาย กอดกะเทย เรือนแพ พี่น้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM