ทำนายฝัน 'ถอยหลัง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถอยหลัง ฝันว่าเดินถอยหลัง ทำนายว่างานที่ทำจะเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่สำเร็จ อาจต้องเสียหายหรือเสียเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถอยหลัง'

ฝันว่าเดินถอยหลัง ทำนายว่างานที่ทำจะเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่สำเร็จ อาจต้องเสียหายหรือเสียเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิมะตกถูกตัว ธุลี ไก่ชน อยากตาย กัลยาณิวัฒนา ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง นอนบนกองฟาง ขาด้วน โบว์ดำผูกเสาบ้าน เดือน งานสังสรรค์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ขาหัก อสนีบาต ผ้าม่าน ตัดต้นไม้ ฟุตบอล ตกเลือด ฟักแฟง เดินร่วมทางกับโจร กาน้ำร้อน ถูกหนูกัด มีดเหน็บที่เอว ทาส ครุฑ ลูกจัน โลกแตก ประตูบ้าน กำนัน เด็ดพริกออกจากต้นพริก เด็กกำลังดูดนม สถานีขนส่ง ฆ่าผีเสื้อ เงินโบราณ พระอรหันต์ ถูกปีศาจไล่ ตลาด แฟนนอกใจ เพศสัมพันธ์ ชี กระโดดลงจากต้นไม้ ทอดทิ้งภริยา นุ่งโจงกระเบน สระผม เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ทดน้ำ นุ่งผ้าขาด อวัยวะเพศ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ธำมรงค์ กินลิ้น เดินอยู่ในป่าช้า ย่างเนื้อ ปากเหม็น เพื่อนที่จากไปไกล โถแป้ง แคร่ รองเท้า นกอยู่ในรัง ฝน แทง กุ้งแห้ง ร่ม กกไข่ ดวงแก้ว วิมาน แข็งแรง นำตาข่ายไปดักสัตว์ กิ้งก่า ฮิปโปโปเตมัส บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ไต่เขา วิทยุ ซีเมนต์ แม่ชี ขัน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ตู้อาหาร เต้าฮวย ฮัจญ์ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ถือดอกบัวในมือ ครกสาก อิฐ วิวาท เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กำไลข้อมือ รังนก มุ้งขาด งูจงอาง ฝาแฝด ฉี่รดกำแพง ตัวเองเป็นนักโทษ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ลำคลอง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สังกะสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM