ทำนายฝัน 'ถั่ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ถั่ว ฝันเห็นถั่ว ความฝันเช่นนี้มิดี ถ้าฝันเห็นถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำนายว่า จะได้รับการติดต่อจากคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถั่ว'

ฝันเห็นถั่ว ความฝันเช่นนี้มิดี ถ้าฝันเห็นถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำนายว่า จะได้รับการติดต่อจากคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มดรุมเป็นกลุ่มๆ กัดคน ฆ่าสุนัขบ้า จาน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เป็นคนผอมบาง ผลไม้ สาหร่าย ชกมวย พริก งมของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ฤาษี ป่าช้า ถูกกรรโชกทรัพย์ พระบรมรูป ทารก ถวาย นกกำลังจิกกัน ฆ่าผีเสื้อ พรวน ดัดผม งาช้างวางคู่กัน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ลูกปัด ก้างปลา ปลาเงินปลาทอง เมา กล้วยแขก หัวนก หอยที่มีเนื้อเต็ม กุญแจหาย ฝน บ่อน้ำ ศาล งูเห่า กองกระดูก พวงกุญแจ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ แส้ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด สร้อยทองคำ ซื้อปลาทอง ปัดกวาดฝุ่น ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กลืนดวงอาทิตย์ เศรษฐี เครื่องดนตรี เต้าฮวย ล้มเหลว กระทง กลด คัมภีร์ ตัวเองถูกฉีดยา นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย สายสะพาย ฆ่าเต่า กลางคืน นางฟ้า มรดก สิริภาจุกาภรณ์ ฟักแฟง คนตาย แมลง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ทั่ง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ คนขาพิการ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ฟันหลุด เจ้าเมือง หลงรักสามีคนอื่น เนกไท นม ปฏิเสธการดื่มเหล้า กระต่ายหลายตัววิ่ง ทาแป้ง ญาติเสียชีวิต หญิงชรา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ดื่มสุรา เห็นคนโดนแทง ดีใจ ผ้าเช็ดตัว กงเต๊ก ขี่ควาย จันทร์ทรงกลด น้ำพุ ไพ่ ดับเทียนชัย ตกกล้า มังกร สบู่ กระจาด ปอ น้ำพุสวยงาม ยอดตึกสูงทรงกลม สัปเหร่อ เด็กอุ้มปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM