ทำนายฝัน 'ถั่ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ถั่ว ฝันเห็นถั่ว ความฝันเช่นนี้มิดี ถ้าฝันเห็นถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำนายว่า จะได้รับการติดต่อจากคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถั่ว'

ฝันเห็นถั่ว ความฝันเช่นนี้มิดี ถ้าฝันเห็นถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำนายว่า จะได้รับการติดต่อจากคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้คุมนักโทษ ไข่มุก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ได้เสื่อใหม่ เมฆสีเลือด ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฟาก สิริภาจุกาภรณ์ โซ่ เสื้อใหม่ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ถูกลูกปลุกให้ตื่น ตกเขา หัวหมู ความมืด ถวาย ลูกปัด ตัวเองถูกฉีดยา แตงโม ปม บิลเลียด ไพ่ แดด โทรศัพท์มือถือหาย เพื่อน รางรถไฟ ทุเรียน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ยากจน เจ็บปวด สินบน ธรรมจักร ปลอบโยน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เฆี่ยน ฉมวก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ถั่ว หีบสมบัติ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ข้อมือหัก ทวด โรคร้าย ขื่อคา ทหาร กินผลมะม่วงเปรี้ยว ปวดท้อง น้ำฝน ฝุ่น น้ำลาย ดวงดาว ของลับ พระพุทธรูป ผ้าขี้ริ้ว นำตาข่ายไปดักสัตว์ อ่างล้างหน้า ขัง ช้อนเงิน กุ้งทะเล เงา เห็นตัวเองในกระจก ดวงแก้ว ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เดินเรือ ลอย ดัดผม โฆษณา ดับเทียนชัย มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น แป้ง รักคนต่างชาติ ดาวอับแสง เจดีย์ทรุดโทรม เมฆสีขาว กางร่ม ตีฆ้อง ยืนบนลังไม้ บวชภิกสุนี จูบเด็กเล็ก ธารน้ำตก กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ร้านค้า แชมพู ภาพวาด เสื้อผ้า ร้องไห้ งูเห่า เกาทัณฑ์ ตัวเองถูกประหาร เชี่ยนหมาก มดหรือแมลง ปอ กำไลข้อเท้า ลูกเห็บ มุ้งขาด ปฏิทิน สถานีขนส่ง ส่องกระจก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM