ทำนายฝัน 'ถั่ว'

ฝันเห็น ฝันว่า ถั่ว ฝันเห็นถั่ว ความฝันเช่นนี้มิดี ถ้าฝันเห็นถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำนายว่า จะได้รับการติดต่อจากคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถั่ว'

ฝันเห็นถั่ว ความฝันเช่นนี้มิดี ถ้าฝันเห็นถั่วชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำนายว่า จะได้รับการติดต่อจากคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เข้ารับการผ่าตัด ตะไบเหล็ก เต่า สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ผลักของหนัก พญาอินทรี ไฮโล เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เสื่อไม้ไผ่ แว่นตาเลนส์สีดำ นั่งบนหลังนกกระเรียน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เชือก เวทีมวย โลกแตก ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กระโดดจากที่สูง แว่นตาเลนส์ใส ม่าน เก็บของมีค่าได้ คนแคระ จระเข้ ประตูบ้าน ภาชนะ ข่าวดี ขี่วัว แล้ว ตกวัว กระท่อม ตาบอด โต๊ะ กษัตริย์ ภาพ หนอนไต่ตามร่างกาย ฮองเฮา (ราชินี) ซื้อปลาหมึก สัปทน ขอโทษผู้อื่น มีคนขอโทษ ใช้ยาเสพติด ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เด็กผู้ชายสู้กัน ถูกฟันคอขาด ฮัจญ์ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เดินเล่นบนหาดทราย ซาบซึ้งใจ ทิวเขา ดื่มน้ำ ข้าวในนา สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง อากาศบริสุทธิ์ โซ่ตรวน ฝักดาบ ตู้เซฟ ไฟไหม้ผม ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เจ็บป่วย ถอดเสื้อ ศาลพระภูมิ มวยผม มองนํ้าตกกับคนรัก หนีจากถ้ำ ข้าวเปลือก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตะขาบ ขวานหัก เปลหามคนเจ็บ เดินเล่นในสวนสวย หุงข้าว นั่งบนอาสนะสงฆ์ บัญชี สถานี ช่างเหล็ก ขวดน้ำ ขโมยขึ้นบ้าน รถศพ ขิม ผ้าแพร ลำคานเสียงฉาบ ลังไม้ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ชะนี ไมโครโฟน เมาเหล้า นอนในมุ้ง กระป๋องนม กอดรัด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พี่น้อง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น จับปลาตะเพียน ปลิงหลายตัว เสวียน ผ้าห่ม ลูกข่าง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด เก็บดอกบัว ทารก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM