ทำนายฝัน 'ถั่วปลูกอยู่ในไร่'

ฝันเห็น ฝันว่า ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ฝันเห็นถั่วปลูกในไร่ คุณจะหมดวิตกเรื่องการเงิน ถ้ากินถั่วที่ต้มหรือคั่วสุกแล้ว ให้ระวังเพื่อนฝูงจะนินทาว่าร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถั่วปลูกอยู่ในไร่'

ฝันเห็นถั่วปลูกในไร่ คุณจะหมดวิตกเรื่องการเงิน ถ้ากินถั่วที่ต้มหรือคั่วสุกแล้ว ให้ระวังเพื่อนฝูงจะนินทาว่าร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ปราสาทเล็กๆ ถูกมัดด้วยเชือก เดินชนผนัง ปลูกพริก กินน้ำผึ้ง แมลงปีกแข็ง ยา ตัดผม กวาด กรวยกรอกน้ำ ปอด ยกโทษ ยันต์ แม่ชี พูดสนทนา ธงบนบ้าน กระต่ายวิ่ง ได้ยินเสียงระฆัง ถังน้ำ ไว้ทุกข์ ประทัด เปิดเผยความลับกับเพื่อน หนี้สิน ถอด ผู้หญิงพายเรือ ทำกับข้าว กระปุก ตำรวจตั้งด่าน บอลลูน นั่งบนอาสนะสงฆ์ ฆ่าควาย ตกลงมาจากอากาศ ซื้อไม้กระดาน ประตูที่ปิดตาย ผมถูกตัดให้สั้น ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก หีบสมบัติ ถวายกุฏิ ได้เงิน เหี้ย พระราชินี ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ช้างตกมัน งูขดเป็นวงกลม นกกำลังจิกกัน บิดามารดา เดินช้าๆ จับเงิน ไก่ออกไข่ ตบมือ ประตู บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เจ็บป่วย เห็นผี หมี ตาหลายคู่ ขนตาร่วง ล้างเท้า นอนโรงพยาบาล ประกันตัว โกนหนวด ลุยไฟ เครื่องบิน เฆี่ยนตีผู้อื่น กระเป๋าเงิน นุ่งผ้าสีม่วง ฆ่าผึ้ง ตัดเล็บ เตียง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ภูเขา พรวน บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ลาวาภูเขาไฟ หนอนไต่ตามร่างกาย เชือดคอสุกร เห็นประตูบ้านตัวเอง กินองุ่น นักเรียน แขน รถพยาบาล ขโมย ตัวเองร่ำรวย ขี่ช้าง ผู้คุมนักโทษ มีดตกน้ำ กอดผู้ชาย คู คลอง กุญแจ เห็นคนเปิดประตู สร้างบ้าน สวน ศีล ศาลา แมลงวัน บันไดกว้างๆ ปล่องเมรุ สะอึก อาหารบูดเน่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM