ทำนายฝัน 'ถากไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถากไม้ ฝันเห็นคนถากไม้ หรือตัวเองเป็นคนถากไม้เอง ทำนายว่าจะมี ศัตรู แต่ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเอง จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถากไม้'

ฝันเห็นคนถากไม้ หรือตัวเองเป็นคนถากไม้เอง ทำนายว่าจะมี ศัตรู แต่ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเอง จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบมีดโกน กางเกง ย้ายบ้าน ตกน้ำ ทำนาไม่ได้ผลดี ข้อเท้าเจ็บ ทรงกลด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว สร้างบ้าน เชือกรัดคอ ยันต์ ทำกับข้าว ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด อิฐ แฝด เศร้าโศก ฝาด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว โดนแทง น้ำล้นเขื่อน กงเต๊ก ชี ป้อมปราการ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ พระจันทร์ กระหายน้ำ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน หิมะตกถูกตัว ทวิตเตอร์ หมากัด หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ทอดแห ละลาย ตกใจเพราะเห็นผี ขุดดิน ไข่มุก ไลน์ ( LINE ) มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน พรวน หิมะตกในฤดูร้อน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ปัสสาวะ ความมั่งคั่ง ญาติ กระบอกสูบลม ฟักทอง ดมกลิ่นดอกไม้ แมวสีขาว ยานพาหนะ ดูละคร ถูก แตน-ต่อ ต่อย หิ้วกระเป๋า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เหยี่ยว สติ กระเป๋า กินเกินขนาด พิมพ์ คุก ตะราง พัชรกิติยาภา ถูกหวายรัด ถอดเครื่องประดับ ของที่ระลึก ฮองเฮา (ราชินี) กุฏิพระ เด็กพิการ มงคล นอนบนกองฟาง บัว ลมหายใจมีกลิ่นหอม หีบเปิดอยู่ เดินละเมอ เดินทางไปวัด นอนโรงพยาบาล เกลียดคนต่างชาติ รักภรรยาตัวเอง ไฟไหม้ต้นไม้ กัดลิ้น น้ำเหลือง เด็ดพริกออกจากต้นพริก บ้านไฟไหม้ ขอบฟ้า ป่าเขา คูคลอง ทะเลทราย หวีหัก หญิงเปลือยกาย ทำขวดแตก ครุฑ ธนูหลายดอก มองดูเหว นาฬิกา เทศน์ ล้างหน้าตัวเอง เครื่องจักรทำงานได้ดี ได้ตีกลอง ดวงอาทิตย์ทรงกลด เท้าขาด ประกาศข่าวดี กำลังจะไปตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM