ทำนายฝัน 'ถาดดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถาดดอกไม้ ฝันเห็นถาดดอกไม้ หรือได้ถือถาดดอกไม้ ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับผู้ฝัน โดยเฉพาะด้านความรัก และ บุตรที่คาดหวัง จะสมหวังในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถาดดอกไม้'

ฝันเห็นถาดดอกไม้ หรือได้ถือถาดดอกไม้ ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับผู้ฝัน โดยเฉพาะด้านความรัก และ บุตรที่คาดหวัง จะสมหวังในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝุ่นฟุ้งกระจาย เด็กอุ้มปลา หูเจ็บ จิ้งหรีด ดอกบานไม่รู้โรย เห็นประตูเมือง สถานี ได้ยินสุนัขเห่า หญิงแต่งชุดสีฟ้า นาฬิกาข้อมือเสีย ตุ้มหู ลูกปัด ตู้เซฟ ทาสี กระจกแตก แคร่หาม ได้ยินเสียงกระดิ่ง คลอดลูกก่อนกำหนด เดินชนผนัง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี บริโภค ป่า บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กินผลไม้แฝด ร่องน้ำ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ถูกสัตว์กัด แมวออกลูก ตีงู ขับรถยนต์ บันไดสูง ไก่กกไข่ โต๊ะ ประกาศนียบัตร โง่ กินลิ้น ปลาหลีฮื้อ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เท้าขาด ปล่อยสัตว์ ชามแตก ดอกราตรี ไก่ฟ้า ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ สร้างบ้าน แหวน โขลงช้าง การผ่าตัด พระพุทธบาท โต๊ะรับประทานอาหาร แฮนด์บอล กองทัพ ภรรยาทิ้ง ตัวเองแก่ เพื่อนอยู่ห่างไกล พระสถูป ถูกคนเตะ มีคนนำเงินมาให้ ไข่มุก ห้อง เฒ่าหัวงู กล้องยาสูบ แว่นตาเลนส์สีดำ ขี่สุกร อยู่ในถ้ำกับคนอื่น รดน้ำ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ศีรษะ นั่งบนเตียง เห็นถนนที่ขรุขระ ดื่มสุรา อทิตยาทรกิติคุณ กระโดดจากหน้าต่าง หมูตาย จองจำ แม่มด บวชภิกสุนี ฟ้าร้อง แบกผลไม้ เรือกำลังจม กระดาษสีขาว ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ชายชู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้นไม้ยืนต้นตาย กินเกินขนาด เครื่องบินตก วงกบ โบว์ดำผูกเสาบ้าน เจ้าบ่าว ลอย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ชะลอม กระดาษสี คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM