ทำนายฝัน 'ถาดดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถาดดอกไม้ ฝันเห็นถาดดอกไม้ หรือได้ถือถาดดอกไม้ ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับผู้ฝัน โดยเฉพาะด้านความรัก และ บุตรที่คาดหวัง จะสมหวังในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถาดดอกไม้'

ฝันเห็นถาดดอกไม้ หรือได้ถือถาดดอกไม้ ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับผู้ฝัน โดยเฉพาะด้านความรัก และ บุตรที่คาดหวัง จะสมหวังในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ป่าเขา กลัว แทง ถูกเปลื้องผ้า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ อาบน้ำ เขียด เฆี่ยนตีผู้อื่น ดูซีรี่ย์ ป่าช้า กอดผู้ชาย เล่นน้ำฝน เคี้ยวดิน โต๊ะ ข่มขืนคนอื่น อยู่ในถ้ำ งูรัด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ปฏิทิน ช่วย โครงกระดูกมนุษย์ ขัดแย้ง นักสืบ ผึ้งต่อย กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) จรเข้ ขุดดิน ความลับ วัวควาย กล้องถ่ายรูป ขวด โอ่ง กินโดนัท ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ขึ้นต้นไม้ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ล้มเหลว เตาไฟ เดินช้าๆ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน หลุม เป็นไข้ ตะโพน เช็คเด้ง วงกต ทำนาไม่ได้ผลดี บ้านมีช่องโหว่ ล็อกประตู เครื่องชั่ง ภาชนะแตกร้าว ทิชชู ทะเลทราย ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เครื่องครัว นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หม้อข้าว จันทร์ทรงกลด ลำคานเสียงฉาบ ประกาศนียบัตร หุ่นยนต์ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โคมไฟหรือโคมตะเกียง อู่เรือ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กินปลาหมึก ขอโทษผู้อื่น ควาย เงินหาย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตลาด ธุลี ราชา ถ้วยรางวัล รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จมูก ตู้ไปรษณีย์ คางคก ตักทรายเข้าบ้าน เมาเหล้า นางเงือก ฆ่าศัตรู ด้วง ภาวนา แบกหาม โซ่ คดีฟ้องร้องกัน หญิงโสเภณี จอกใส่เหล้า บันไดเลื่อน เอทีเอ็ม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขวานหัก สู้กับเสือ แล้วชนะ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด กินหัวสุกร รถศพ ปัสสาวะรดที่นอน ตกเขา บาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM