ทำนายฝัน 'ถาดดอกไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถาดดอกไม้ ฝันเห็นถาดดอกไม้ หรือได้ถือถาดดอกไม้ ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับผู้ฝัน โดยเฉพาะด้านความรัก และ บุตรที่คาดหวัง จะสมหวังในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถาดดอกไม้'

ฝันเห็นถาดดอกไม้ หรือได้ถือถาดดอกไม้ ความโชคดีจะเกิดขึ้นกับผู้ฝัน โดยเฉพาะด้านความรัก และ บุตรที่คาดหวัง จะสมหวังในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกฝังทั้งเป็น ค้าขายต่างเมือง นักบิน เชือกรัดคอ ได้พูดคุยกับเพื่อน ทองคำก้อน ได้รับรางวัล หวีงา หญิงแปลกหน้า ท่าเรือ สร้างบ้าน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ถูกโจรชิงทรัพย์ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) รังผึ้ง ธงบนเรือ ดื่มกาแฟ บัวขาว ปฏิทิน หิมะตกในฤดูร้อน ตัวเองกลายเป็นนก จมูก เกลียดคนต่างชาติ ช่อดอกไม้ พานเงิน ขุดดิน กอดตุ๊กตา เน็ตไอดอล เจดีย์ ผนัง ทำน้ำหก ได้เงิน แก้ผ้า คลื่นน้ำ ก้อนหินตก คนในบ้านทุบตีกัน ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ปราสาทเก่าแก่ ถ้ำมืด ประโคม ผลักของหนัก ปล่องเมรุ ซุกซ่อนของมีค่า บังสูรย์ ฆ้อง กินรีหรือกินนร ปล้นสะดม บรรพบุรุษ โบดำผูกคอตนเอง ชกต่อย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แช่ง ลายแทง ตนเองทำความผิด บวชพระ ผมถูกตัดให้สั้น ปืนใหญ่ ปลูกกล้วย อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น คราด คนหามวอผ่านหน้า เกลือ เล่นฟองสบู่ ฤกษ์ไม่ดี ช่างปั้น ปี่ ป่วย กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ถูกหวายรัด เบาะ ฟ้อนรำ วัวควาย คัมภีร์ งม บุตร การตายของเพื่อน กษัตริย์ แมลงวัน เป็นบ้า อดทน ร้องรำทำเพลง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ของหาย ดิน ผ้าขี้ริ้ว สร้อยข้อมือ เป็นใบ้ กลืนดวงอาทิตย์ พระวรราชาทินัดดามาตุ ตกใจ จันทร์ทรงกลด ตู้เซฟ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ช่วยคน ความมืด ทารกดูดนมคุณ มุ้งหมอน เรือกำลังจม หินก้อนใหญ่ นั่งรถไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM