ทำนายฝัน 'ถีบจักรยาน'

ฝันเห็น ฝันว่า ถีบจักรยาน ฝันว่าตนเองได้ถีบจักรยาน ทำนายว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลง โยกย้ายที่ทำงาน หรือได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถีบจักรยาน'

ฝันว่าตนเองได้ถีบจักรยาน ทำนายว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลง โยกย้ายที่ทำงาน หรือได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมรองเท้าใหม่ เงินหาย ปราสาท ตะโพน ไวโอลิน ตรอกซอกซอย เห็นกระดุม เกิดความรู้สึกผิด ฟันล่างหัก เท้าเจ็บ ตะขาบกัด นั่งอยู่ในกองขี้ ร้องไห้ ขนมเข่ง จันทรคราส บอลลูนตก ปีนป่ายภูเขา นักเรียน ทะเลาะกับแม่ยาย น้ำมันก๊าด ถากไม้ ขี่นางโค ให้มีดแก่คนอื่น นุ่งผ้าสีม่วง หิ้วกระเป๋า กุมารเทพ อุ้มเด็กทารก นางกวัก งูรัด เก็บเกี่ยวข้าวในนา เอทีเอ็ม น้ำพริก หัวหมู อ่างล้างหน้า จับผีเสื้อ วงเวียน คนหามวอผ่านหน้า ตั้งครรภ์ เป่าแตร ดอกไม้ ฤดูร้อน แสง ช้อนทอง ขัดแย้ง ผมร่วง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เดินละเมอ หญิงทุบตีกัน ถ้วยชาม หญิงแต่งชุดสีเขียว พูดคุยกับคนต่างชาติ งูกัด เณรหน้าไฟ เสื่อขาด มีขาเดียว นองเลือด เครื่องแต่งกาย ทุ่งนา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ปลาฉลาม ของที่ระลึก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ขวด น้ำท่วม จับปลาช่อน ได้กลิ่นของบูดเน่า ยอดตึกสูงทรงกลม ที่นอน แทงตัวเอง ฝุ่น ได้รับเงินบริจาค ได้รับรางวัล แกะ แดด ของลับ ตะเกียงที่จุดแล้ว แร้งเกาะหลังคาบ้าน คนป่วยอยู่บนรถ ไล่จับผีเสื้อ เมา กระโปรงเก่า เสาเรือน ตัวเองมีผมหงอก หลงป่า กิ้งก่า สร้อยทองคำ จอมปลวกกลางถนน ดีใจ อดอยาก ปากเจ็บ นกต่อสู้กัน ทราย แบกผลไม้ หนามตำ วิวาท ข่าวดี ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ควาย กุ้ง ผลักของหนัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น