ทำนายฝัน 'ถือดอกบัวในมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถือดอกบัวในมือ คุณจะหมดเคราะห์ หายเจ็บหายไข้ และมีโชคลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถือดอกบัวในมือ'

คุณจะหมดเคราะห์ หายเจ็บหายไข้ และมีโชคลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมูกลายเป็นคน นำเที่ยว ข้าวสาร เมฆบังแสงอาทิตย์ คนแฝดตัวติดกัน รูปภาพของเครือญาติ นกแขกเต้า ปลาเงินปลาทอง วัวควาย บัว ดนตรี เพื่อนตาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ดอกไม้ไฟ ดื่มน้ำมะพร้าว ฟ้อนรำ ที่ฝังศพ ศีรษะล้าน เห็นคนอื่นถูกประณาม หญ้า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เรือแล่น หมาหอน ถั่วงอก ฮก ลก ซิ่ว ลูกกระพรวน ขี้ กำแพง โคไล่ขวิดคน กางมุ้ง นั่งใต้ต้นไทร ผจญภัย ซองจดหมายสีชมพู มองนํ้าตกตามลำพัง ดวงอาทิตย์ทรงกลด มารดา เอทีเอ็ม นอนกับสาวสวย ทะเลสาบ อ่าง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง หอยที่มีเนื้อเต็ม ผู้หญิงโพกผ้า ภาษา ดอกซ่อนกลิ่น ราชา บุคคลที่เป็นคนร้าย ศิลา กินลูกอม แลบลิ้น หมา ตกปลา ฆ่าศัตรู ล็อกประตู ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน มงคล ชอล์ก นกเค้าแมวหรือนกฮูก ผู้ถือศีล กินเนื้อหมู สารภาพต่อหน้าเพื่อน เพื่อนที่จากไปไกล โอ่ง เข็มเย็บผ้า หวีหัก รถเมล์ ฏีกา ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตู้เย็น กิ้งก่า งวงช้างรัดตัว รบชนะ ปลูกต้นไม้ ปราศจากอํานาจ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด หัวล้าน แมลงสาบ ขวดน้ำ ทันตแพทย์ เจ้าเมือง ไม้ขีดไฟ กินผลไม้แฝด ขวัญ ฉิ่ง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นำฟองน้ำมาล้างจาน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ฟันล่างหัก สุสาน กล้วย เหยียบอุจจาระ แม่หม้าย ช่างเงินทอง ตัวเองถูกฉีดยา ปวดท้อง เป็นคนผอมบาง ม้าสีขาว ฝันเห็นนํ้าวน ตกใจจนสะดุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM