ทำนายฝัน 'ถือดอกบัวในมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถือดอกบัวในมือ คุณจะหมดเคราะห์ หายเจ็บหายไข้ และมีโชคลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถือดอกบัวในมือ'

คุณจะหมดเคราะห์ หายเจ็บหายไข้ และมีโชคลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ว่ายน้ำ รั้ว ตักน้ำราดตนเอง น้ำมัน ตะขาบ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เหรียญ เซียมซี ทอดผ้าป่า สู้กับเสือ แล้วชนะ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ตุ๊กตา มงคล ถังน้ำ เณรหางนาค เรียก เบ็ดตกปลา มรกต พระโพธิสัตว์ เป็นใบ้ กรรไกร นกแร้ง กินผลไม้แฝด เกลียดคนต่างชาติ พระราชินี เจ้า ภาพ ขี่สุกร กกลูก เที่ยวชมงานรื่นเริง รับประทานอาหาร กล่องดนตรี กระรอก หญิงทุบตีกัน ประดาน้ำ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ชงชาถวายเจ้าที่ พัด หญิงแต่งชุดสีดำ เทียนไข ด่า ฝาหม้อ โคไล่ขวิดคน ลูกกระพรวน โอลิมปิก ฝนตกหนัก ถือกรรไกร ปากเน่า ก้างปลาติดคอ นกกา ญาติตาย ช่างเหล็ก จิ้งเหลน ตัวเองถูกประหาร ถือไต้ หรือ คบไฟ ของโบราณ ทำโรตี ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย กระดานดำว่างเปล่า ขึ้นต้นไม้ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม งูกัด ย่าง เงาะป่า เกวียน เปลี่ยนมุ้งใหม่ ขื่อคา นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ขิม ช่วยคน ฟักแฟง ยกของหนัก เฮลิคอปเตอร์ หวีผม ได้ยินเสียงกระซิบ ผู้ชายมีผมน้อย น้ำเต้า ปากกา ดีใจ ฆาตกร แผ่นดินแยกออกจากกัน ขนตา ผ้าไตรจีวร เหยียบอุจจาระ ปู ตัวเองถูกฉีดยา คนรักได้รับบาดเจ็บ เรือจอด กระปุก ขนมเข่ง เครื่องบินตก ฟ้าผ่า เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กินขนม รถเมล์ ปลอบโยน ฤดูฝน นั่งราชรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM