ทำนายฝัน 'ถุงเงิน-ถุงทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถุงเงิน-ถุงทอง ฝันเห็นถุงเงิน-ถุงทอง ทำนายว่าหากเป็นคนโสดจะพบเนื้อคู่ แต่หากเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้ว ทำนายว่าจะได้บุตรชายที่มีบุญวาสนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถุงเงิน-ถุงทอง'

ฝันเห็นถุงเงิน-ถุงทอง ทำนายว่าหากเป็นคนโสดจะพบเนื้อคู่ แต่หากเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้ว ทำนายว่าจะได้บุตรชายที่มีบุญวาสนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุ้มเด็กทารก พิมเสน ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เหาะดั้นเมฆ ไฟไหม้ผม แฝด จับนก มะพร้าว ฝนตกหนัก เห็นคนเดินละเมอ ของลับ ผมร่วง พลอยหลากสีสัน กลางคืน แผนผัง ถุงใส่เงิน ขี่ช้าง งม เดินเล่นบนหาดทราย สะพายย่าม กงล้อ แสดงละคร พูดกับกลุ่มชน ถ้วยรางวัล หมากฝรั่ง นกแสก ปัสสาวะ คราส เดินเร็วๆ บริโภคเนื่อสุกร หมีกัด บันไดสูง ศิลา เป่าแตร ต้นไม้ กล่าวคำอำลาญาติ เลี้ยงกุมารทอง เหรียญ บรรพบุรุษ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เข็มแทง โบดำผูกเสาบ้าน เฒ่าหัวงู ถูกด่าทอ งมของในแม่น้ำ ป่วย นั่งจับเจ่า เฆี่ยนตีผู้อื่น ขี่ราชสีห์ สระผม มีผู้นำม้ามาให้ ได้กลิ่นธูป เครื่องแบบทหาร น้ำเหลือง ย้ายบ้าน ศพ พรวนดิน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อดอยาก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) งูจงอางไล่ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เมาเหล้า พริกไทย กระเป๋า โคไล่ขวิดคน คิดถึง ตั้งท้อง เศษอาหาร กกไข่ กางร่ม ฆ่าเสือ งาช้าง ฟักทอง ฝังศพ ถูกเฉือนเนื้อ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ สะอึก คนแต่งชุดสีดำล้วน ขึ้นศาล ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตับไต เดินบนฟ้า หนามตำ ฟันดาบ เห็นกองไม้กระดาน เครา นัยน์ตา งานศพ เกวียน เดินหลงไปในป่าละเมาะ มังกร สิงโต ลอยคอ นุ่งผ้าขาด หัวหมู เสาตกน้ำมันในบ้าน โน๊ตบุ๊ก จรเข้กัด เดินไปบนเนินเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM