ทำนายฝัน 'ถุงเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ถุงเท้า ฝันเห็นถุงเท้าหรือได้สวมถุงเท้าใหม่ ทำนายว่าหากเป็นชายที่ มีครอบครัวแล้วจะได้ภรรยาใหม่ และหากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรหญิง น่ารัก จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถุงเท้า'

ฝันเห็นถุงเท้าหรือได้สวมถุงเท้าใหม่ ทำนายว่าหากเป็นชายที่ มีครอบครัวแล้วจะได้ภรรยาใหม่ และหากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรหญิง น่ารัก จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีฟ้า กินก้างปลา ถาดดอกไม้ ซองจดหมาย กะเหรี่ยง เซิ้ง สร้าง นอนบนเตียง มุดใต้ถุน ผู้หญิงตบผู้ชาย ของกำนัล คนร้องไห้ ถูกวิ่งราวทรัพย์ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เครื่องแต่งกาย ตกลงไปในบ่อ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฤาษี ฌาปนกิจ โบว์ดำผูกเสาบ้าน อีเมล ( Email ) เล่าเรื่องตลก งวงช้างรัดตัว เชิงตะกอน ตกงาน งมของ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ กินไก่ ทอดสมอ ทดน้ำ บ้านตัวเองสวยงาม แจกัน ป่าไผ่ ขี่กระบือ ได้กลิ่นธูป กินนก ของหาย ฝังศพ คนแต่งชุดสีดำล้วน โทรศัพท์มือถือหาย ธง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ก้ามกุ้ง มองนํ้าตกกับคนรัก ตะขาบ ทารก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ งมหอย ให้หวีคนอื่น ไพ่ ถุงน้ำร้อน น้ำมัน อยู่ในกระท่อม ถูกกลั่นแกล้ง นอนโรงพยาบาล ม้าสีขาว ชกคนที่จมูก นางกวัก ถูกผีหลอก เล่นตะกร้อ กงเต๊ก เข็มแทง สาวไส้ เดินอยู่กลางทุ่งนา ถูกสัตว์กัด บ้านมีช่องโหว่ งอบ เพศสัมพันธ์ เล่นเกมส์ กัลยาณิวัฒนา นกยูง มดเต็มบ้านเมือง โคไล่ขวิดคน ภรรยาออกจากบ้าน นาฬิกาข้อมือเสีย เกิดความรู้สึกผิด กินอาหาร ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง แบกหีบ ป่าช้า ส้วม สายสะพาย ผู้ถือศีล เครื่องจักรทำงานได้ดี จับปลาช่อน โรคร้าย กำลังขับรถ เปลือย กอไผ่ สถานี ไทร เต้าฮวย กุ้งมังกร งม ตะโพน ไฮไฟว์ ( hi5 ) เขาวงกต ญาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM