ทำนายฝัน 'ถุงใส่เงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า ถุงใส่เงิน ฝันเห็นถุงเงิน หรือได้จับต้องสัมผัสถุงใส่เงิน เป็นภาพฝันที่บอกลางดี จะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ สตรีเพศที่ตั้งครรภ์บุตรในรเป็นบุตรชาย ผู้ใดที่เป็นโสดก็จะพบเนื้อดูที่ฐานะดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถุงใส่เงิน'

ฝันเห็นถุงเงิน หรือได้จับต้องสัมผัสถุงใส่เงิน เป็นภาพฝันที่บอกลางดี จะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ สตรีเพศที่ตั้งครรภ์บุตรในรเป็นบุตรชาย ผู้ใดที่เป็นโสดก็จะพบเนื้อดูที่ฐานะดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยู่ห่างไกลจากครอบครัว โครงกระดูกสัตว์ ถัง ทางม้าลาย ฟักแฟง ทำนบ ปลาหมึกหลายตัว กะโหลก ฆ่าเสือ ล้างเท้าตัวเอง พายเรือกับคนอื่น เป่าแตร แมลงวัน กระต๊อบ สูบบุหรี่ พูดสนทนา ธรณีสูบ ทดน้ำ เดินไปตามท้องถนน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ โอ่ง เล่าเรื่องตลก ป่วย น้ำพุสวยงาม ชักลาก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด สนามกีฬา นกต่อสู้กัน ราหู สระผม ล้างหวี รถพยาบาล กระท่อม วาฬ นั่งราชรถ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครือญาติ กินเป็ด กระบอกสูบลม ไฟฟ้า กัลปพฤกษ์ นาก สวมมงกุฎ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ขี้เถ้า หิมพานต์ (ป่า) คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ธุรกิจ ตัวเองเจ็บป่วย รั้ว เห็นประตูบ้านตัวเอง ดอกซ่อนกลิ่น ไฟไหม้ต้นไม้ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กระบอกไม้ไผ่ เลื่อย ถุงเงิน ถุงทอง ยกของ โลงศพ ลิฟต์ กินข้าวบนใบบัว ตัวเองมีผมหงอก มือ ภรรยาทิ้ง หลงทาง กินเนื้อมนุษย์ กินอุจจาระ แว่นตาเลนส์สีดำ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ฉิ่งฉาบ กลองโบราณ โครงกระดูกมนุษย์ ภาพ ร้องไห้ กระดาษสี ปรบมือ มวย นํ้าพุที่พุ่งสูง ถูกหนูกัด จลาจล นอนบนที่นอน มดเต็มบ้านเมือง เขียนหนังสือ ไก่กกไข่ ช้าง ลากรถบรรทุก สวมชุดเจ้าสาว กรรไกร จุดไฟ ตำหนัก ทอง กินน้ำผึ้ง หีบเปิดอยู่ ทะเลที่เงียบสงบ หนู ดาวตกที่หลังคาบ้าน สำลี ชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM