ทำนายฝัน 'ถูกกักตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกกักตัว ฝันว่าถูกกักตัว คุณจะสูญเสียอิสรภาพในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะจากการงาน จากคู่ชีวิต หรืออีกนัยยะ อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกกักตัว'

ฝันว่าถูกกักตัว คุณจะสูญเสียอิสรภาพในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะจากการงาน จากคู่ชีวิต หรืออีกนัยยะ อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง จับกระต่าย เห็นบ่อร้าง เจว็ด จาน งูจงอางไล่ กุญแจ อาจารย์ กระต่ายขูดมะพร้าว คนถูกฉีดยา กรวยกรอกน้ำ ผัก ตัวเองร่ำรวย โอเอซิส ทอดแห นกพิราบ ป่วยลงท้อง มาเฟีย โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฐานพระพุทธรูป ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กระต่ายน้อย รวงข้าว กุญแจหาย ไวโอลิน ดนตรี ช้อนปลา ขมิ้น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ชนกระบือ เจ็บปวดตามร่างกาย ถูกน้ำร้อนลวก จุดไฟแล้วดับ ขอบฟ้า การทำผิดพลาด ฆ้อง แมลงสาบ ห่มผ้า บันได ได้กลิ่นของบูดเน่า ฆ่าเต่า คนกำลังถ่ายรูป คูคลอง โอลิมปิก ต้องโทษ ใช้ผ้าโพกศีรษะ มัคคุเทศก์ สุกรตายเอง เฉาก๊วย กางมุ้ง เกณฑ์ทหาร ไก่ชน ตกช้าง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ได้กลิ่นธูป ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ศรีนครินทราบรมราชชนนี กินหอยนางรม ตัดหัว งอบ หูขาด ธนูหัก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แมลงวัน เก้าอี้ ถูกขัง ครัว นกกำลังจิกกัน ยิงธนู ฉมวก กระโดด ทูต ราชา ถือลูกแก้ว บ่อน้ำพุแห้งขอด ทะเลทราย สามง่ามสำหรับแทงปลา โซ่ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น จรเข้กัด หัตถกรรม หมูตาย คบคนพาล จมูกแหว่ง กุ้งยักษ์ หญิงแต่งชุดสีขาว พูดคุยกับโจร เครื่องร่อน บันไดสูง ฤดูฝน ผ้าฝ้าย ตะกร้อ อาบน้ำในทะเล ธงบนเรือ เดินทางในป่ารก ฝังทั้งเป็น จับสายสิญจน์ อยู่ในกระท่อม ตีฆ้อง นม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM