ทำนายฝัน 'ถูกกักตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกกักตัว ฝันว่าถูกกักตัว คุณจะสูญเสียอิสรภาพในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะจากการงาน จากคู่ชีวิต หรืออีกนัยยะ อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกกักตัว'

ฝันว่าถูกกักตัว คุณจะสูญเสียอิสรภาพในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะจากการงาน จากคู่ชีวิต หรืออีกนัยยะ อาจจะเกิดอาการเจ็บไข้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ไหล่เจ็บ ไมโครโฟน ทอดทิ้งครอบครัว ทะเลาะกับเพื่อน เชิงตะกอน ขับรถ บนบาน ปืน ฆ่าเต่า น้อยหน่า กินหอยนางรม เขื่อนแตก เปลหามคนเจ็บ ผีตายโหง ตกปลากับคนรัก รถเมล์ พานทอง ทำบุญ ตบแต่ง เกณฑ์ทหาร ลูกอินทร์ ทะเลาะกับคนรัก คนเกี่ยวข้าว พญานาค ทำขวดแตก แขน ของขวัญ ซุกซ่อนของมีค่า ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม คางคก แหวนหาย ปลูกบ้านต้นไม้ ถูกไล่ออกจากงาน นอนบนเสื่อ อุจจาระ หญิง นอนในเรือ ธรรมจักร กงล้อ ใส่บาตร ไฟไหม้ผม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ทับทิม ครัว ม่านกั้นกำบังสายตา บิลเลียด ตกลงไปในบ่อ โค่นต้นไม้แก่ ปีศาจหลายตน จับก้อนกรวด ก้อนทราย ฉ้อโกง ลูกเห็บตก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ตีเหล็ก งานแต่งงาน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) แป้งผัดหน้า แสงบนท้องฟ้า เข่า รับประทานอาหาร เป็นโจทก์ในศาล ทรมานคนอื่น นอนบนที่นอน กินข้าว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เด็กนอนบนเตียง ราหู ปลูกกล้วย ฟ้อนรำ ฝุ่น กวางดำ ดอกไม้ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ลา ( สัตว์ ) ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ธารน้ำ กกไข่ จับปลาตะเพียน กระต่ายวิ่ง ตกเขา เบี้ย โบดำผูกเสาบ้าน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ขวดน้ำ ภาพวาด กล้องถ่ายรูป ให้หวีคนอื่น ถวาย ซื้อปลาหมึก มีคนนำเงินมาให้ ตะโพน เสื้อใหม่ เกลียดคนต่างชาติ สัปเหร่อ หยก ผ้าโพกหัว ทิวเขา ถูกตัดแขน กุลี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM