ทำนายฝัน 'ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ฝันว่า ถูกของมีแหลมคำทิ่มตำฝ่าเท้า แต่เลือดไม่ไหล กำลังจะเกิดเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัว หรือเกิดเรื่องเกิดปัญหาในที่ทำงาน ช่วงนี้ร่วมสร้างไฟฟ้าแสงสว่างแด่วัดวาอาราม หรือถวายหลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ถวายแด่พระสงฆ์ เติมนั้นตะเกียง เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า'

ฝันว่า ถูกของมีแหลมคำทิ่มตำฝ่าเท้า แต่เลือดไม่ไหล กำลังจะเกิดเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัว หรือเกิดเรื่องเกิดปัญหาในที่ทำงาน ช่วงนี้ร่วมสร้างไฟฟ้าแสงสว่างแด่วัดวาอาราม หรือถวายหลอดไฟฟ้า ไฟฉาย ถวายแด่พระสงฆ์ เติมนั้นตะเกียง เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกต่อสู้กัน ปอด น้ำมันก๊าด หมอดูดูลายมือ ตนเองทำความผิด ไก่ จับปิ้ง นํ้าพุที่พุ่งสูง เป็นโจทก์ในศาล ถูกต่อต่อย จรเข้ ฝังศพคนที่รู้จัก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เฒ่าแก่ เท้าขาด ถั่วลิสง ลำธาร นำตาข่ายไปดักสัตว์ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ซักผ้า คนที่มีท่าทางเร่งรีบ โดด หมาเลียขา ญาณ สิงโต ลับมีด หญิงแต่งชุดสีแดง หนามตำ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว จองหอง กุมารทอง ตัวเองถูกธรณีสูบ หางไก่ บันไดสูง ถูกโจรชิงทรัพย์ ขมิ้น เฆี่ยน คำนับ เลื่อย ถูกทรมาน จับ คนหามวอผ่านหน้า สละราชสมบัติ ฆาตกร ใช้ผ้าโพกศีรษะ นอนกลับหัว มีดบาด สระผม ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ คราด พระปรางค์ อินสตาแกรม ( instargram ) ชกคนที่จมูก ดื่มน้ำชา แมลงปีกแข็ง หน้าไม้ วิ่งหนีผู้ร้าย ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ได้ยินเสียงปืน โฆษณา กินเนื้อคนอื่น แกะสลักรูปปั้น เกลียดคนอื่น ถูกฉุด ถังน้ำ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เดินร่วมทางกับโจร วัวควาย รอยเท้าของตัวเอง ใบไม้ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด อสนีบาต ชายชรา กระจาด ผลักประตู ขึ้นบันได ขึ้นเขา สะอึก กระดาษสี กินถั่วต้ม คนแฝดตัวติดกัน นอนอยู่บนแผ่นดิน ไก่ออกไข่ กระเป๋า ข้าวติดคอ ถ่ายอุจจาระ กระจก พรวนดิน ตู้ อักษรย่อ ถูกหวายรัด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ไฟ ประตูบ้าน ตกปลากับญาติ ประเทียบ แมงป่อง ตักน้ำราดตนเอง ถูกประณาม นั่งใต้ต้นไทร หุ่นยนต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM