ทำนายฝัน 'ถูกขัง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกขัง จะทำให้ประสบโชค และความสำเร็จในกิจการงานของท่าน คิดอะไร จะสำเร็จผลสมดังปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกขัง'

จะทำให้ประสบโชค และความสำเร็จในกิจการงานของท่าน คิดอะไร จะสำเร็จผลสมดังปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลักขโมย บัวขาว ตักน้ำ เดินอยู่ในป่า นอนกลับหัว ตับไต กอดผู้หญิง ล้มเหลว หวีงา กินอาหารเจ นำอุจจาระกลับบ้าน พระโพธิสัตว์ ปม ถูกตำหนิ คนขาพิการ แบกผลไม้ ตู้ไปรษณีย์ ปลาทอง ลำคลอง กกลูก พนัน เห็นคนเดินละเมอ กินข้าวบนใบบัว แก้ว ถูกจับ จูบคนที่อายุมากกว่า งานฉลอง จรวด จันทร์เพ็ญ ถูกหวายรัด คนหามวอผ่านหน้า รถจักรยาน มิตรสหาย กระท่อมในป่า อดตาย ขวานหัก ตัวเองเจ็บป่วย จุฬามณี คลอดลูกก่อนกำหนด นํ้าพุที่พุ่งสูง บัตรเครดิต สายสะพาย ปีนเขา อาบน้ำฝน เล่นการพนัน คนเกี่ยวข้าว ตาลปัตร ยางรถ ถูกข่มขืน แจวเรือ เดินทางในป่ารก รักภรรยาตัวเอง กรงนก รถบรรทุกศพ กาบินเข้ามาในบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้า ฟันดาบ หงส์ นกยูง ประทัด ฟันล่างหัก บุตร ขนมปังกรอบ ฟันโยก หลงป่า กินเนื้อมนุษย์ รักใครบางคนมากๆ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ศาลา ดิน คงกระพันชาตรี นอนโรงพยาบาล เครื่องศาสตราวุธ เมฆสีขาว แปรงฟัน สามเณร เครื่องแต่งกาย กินองุ่น ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เลือดออกเต็มตัว กินเนื้อคนอื่น ลม ตำหนัก ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดาว ขวดยา ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด พลักก้อนหิน ถูกมัดมือมัดเท้า เสาตกน้ำมันในบ้าน ดวงอาทิตย์มืดมัว ตกใจเพราะเห็นผี อมตะ คดข้าวเย็นกิน กระต๊อบ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ จับหมู กุ้งยักษ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM