ทำนายฝัน 'ถูกขัง'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกขัง จะทำให้ประสบโชค และความสำเร็จในกิจการงานของท่าน คิดอะไร จะสำเร็จผลสมดังปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกขัง'

จะทำให้ประสบโชค และความสำเร็จในกิจการงานของท่าน คิดอะไร จะสำเร็จผลสมดังปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กางเขน (นก) หวีไม้ ดอกบานไม่รู้โรย กาบินเข้ามาในบ้าน ฝุ่น ตัวเงินตัวทอง ฝน แร้งกินซากศพ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง บ้านตัวเอง นกยูง ตีคนอื่นด้วยเชือก นั่งเรือ นั่งนับลูกประคำ กระต่ายหลายตัววิ่ง ซองจดหมายสีชมพู ได้กลิ่นธูป กุ้งทะเล ไก่แจ้ กล้วยเน่า นักบวช ถนน ฉี่ ฝนหยุดตก กระดานดำว่างเปล่า ไม้ขีดไฟ เปลื้องผ้าตัวเอง ป่าไผ่ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขี้เถ้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ยา ถูกมัดด้วยเชือก กระโดดลงจากต้นไม้ หางไก่ ถ่อเรือ สุริยคราส ย่าง นางพยาบาล กัดคน ลูกปัด กอดกะเทย บ้านร้าง หัวนก กำไล ลาวาภูเขาไฟ คู คลอง แฮนด์บอล แหวนทอง ทิวเขา ซาบซึ้งใจ แต่งตัว น้ำหอม หมีกัด กินคอลลาเจน ทะเลาะกับคนรัก สร้อยทองคำ ทารกดูดนมคุณ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน น้ำค้าง คอมพิวเตอร์ บอลลูน เกลียดคนต่างชาติ ซ่อน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน บนบาน ฐานพระพุทธรูป ตราสัง กังวล แมวดำ กินเนื้อวัว ทองคำก้อน ตู้หนังสือ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ซื้อเต่า สมุด หน่อไม้ ลูกเห็บตก กระเทย ตัดหัว ตีแมลงวันตาย เงาะ สีฟ้า พระจันทร์ ขลุ่ย กำลังเล่นเฟสบุค งูกินสัตว์ คนขาพิการ กางมุ้ง นั่งบนแคร่หาม กล้วยแขก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ทอดทิ้งคนรัก ตัดผมตัวเอง ปีนรั้ว ฝาด มองดูเหว รบกวน หญิงโสเภณี แพรพรรณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM