ทำนายฝัน 'ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ฝันว่าถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ คุณกำลังจะเสียใจหนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้'

ฝันว่าถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ คุณกำลังจะเสียใจหนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วงกบ ใบมีดโกน กะเหรี่ยงคอยาว ชามแตก กวาด ตะขาบกัด ฟืน ฝ้าย ดราฟต์ นอนบนที่นอน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ธารน้ำ สายสร้อย ฟาง กบฎ ถูกฉุด แขนหัก ทาส หีบสมบัติ อากาศทึบมืดมัว ถูกมัดมือมัดเท้า คนในบ้านทุบตีกัน ฉิ่ง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง รถศพ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ถูกเสือกัด ทิวเขา ตะปู นั่งราชรถ นาข้าวรกร้าง ลูกเห็บ ทำน้ำหก ฟัก ประกาศนียบัตร ผ้าแพร รังไก่ พวงมาลัยดอกไม้สด ขนคิ้ว ฆ่างู ขี่ม้า ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น คนรับใช้ ถั่วงอก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กอดภรรยา เป็นประจำเดือน อดอยาก เห็นผี แกะสลักรูปปั้น ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นกกำลังจิกกัน ฝนครึ้ม งมหาของ ธนบัตร ขนนกสีดำ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เมือง ซื้อปลาหมึก หญิงชรา นาฬิกา ขุดถ่านหิน โบดำผูกคอตนเอง เสาเรือน แว่นตาเลนส์ใส ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว แก้ผ้า ประเจียด ภรรยา กินพระจันทร์ เรือน ฤกษ์ดี กระต่ายหลายตัววิ่ง ตำหนัก เครา เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ พระอาทิตย์ ข้อเท้าเจ็บ นกเกาะหลังงู กินสายบัว ประกาศข่าวดี ผึ้งบินรอบรังของมัน ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ได้เสื่อใหม่ ถูกต่อต่อย ศีรษะล้าน ซองจดหมาย งม แปรงฟัน ยกทรง เก็บกวาดบ้าน ล้างหวี ปากเปื่อย ลูกจันทร์ เปรต วิ่ง รองเท้า อุ้มเด็กทารก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM