ทำนายฝัน 'ถูกคู่รักกักตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกคู่รักกักตัว ฝันว่าถูกคู่รักกักตัว คุณจะต้องบันยะบันยังเรื่องเพศลงบ้างในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกคู่รักกักตัว'

ฝันว่าถูกคู่รักกักตัว คุณจะต้องบันยะบันยังเรื่องเพศลงบ้างในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสื้อเปื้อนเลือด สีบรอนซ์ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา บุพการี ขอนไม้ มีคนเกลียด เงินปากผี อุ้มเด็กทารก เป็นบ้า ความรักระหว่างคน 3 คน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า วิ่งจนเหนื่อยหอบ เครื่องเรือน บูชา ฝันว่าส่งพัสดุ แม่หม้าย ขัน ถูกตำหนิ พ่อหม้าย ช้อนเปื้อน หมี กระแต พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ธนบัตร ตำรวจ คลอดลูกก่อนกำหนด เตาไฟ กรน กระรอก ฉาบ เอามีดฟันเท้าตัวเอง นอนบนที่นอน หญิงแต่งชุดสีดำ แมวสีขาว ลาวาภูเขาไฟ ลูกปัด ศาลเจ้า ไม้กางเขน ต่อสู้กับคนร้าย นั่งอยู่ในกองขี้ ตั้งครรภ์ พวงมาลัยดอกไม้สด กระท่อม ล้างหน้าตัวเอง นำตาข่ายไปดักสัตว์ ล้างเท้าตัวเอง เก็บดอกบัว สะอึก นักบวช ซื้อไม้กระดาน ดื่มน้ำ สังกะสี หมีกัด ดับเทียน เครื่องร่อน พลักก้อนหิน ศิลา นั่งบนเตียง ถูก แตน-ต่อ ต่อย พูดคุยกับคนต่างชาติ แก้ว ทะเลาะกับภรรยา เงาตัวเองในกระจก ชามแตก หย่า นอนกรน คำนับ ตาข่าย กุ้งทะเล น้ำเต้า พลอยหลากสีสัน รถจักรยาน คบบัณฑิต ตกหลังม้า ถ้วยชาม ดื่มสุรา ร่างกายตัวเอง กินหัวสุกร ไวโอลิน ฝนตกปอยๆ ไหว้พระ เจดีย์ทรุดโทรม กล้วย เรียก นาค ภรรยามีครรภ์ หน้าอก ใต้ถุน ตู้กับข้าว อีกา ม้านั่ง ปี่ เดินตากแดด ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ข่มขืนคนอื่น ได้ยินเสียงปืน เซิ้ง เปิดเผยความลับกับเพื่อน โรงแรม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM