ทำนายฝัน 'ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จะพ้นเคราะห์ ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรดี และจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้'

จะพ้นเคราะห์ ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรดี และจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาหารบูดเน่า เมฆลอยนิ่ง ตัวเองมีปีก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ถ้วยชาม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง จอกใส่เหล้า เห็นประตูปิด ดื่มน้ำมะพร้าว การผ่าตัด ขับรถยนต์ โครงกระดูก ทะเลทราย แขน เดินขึ้นภูเขา กินอุจจาระ โคเข้าบ้าน ทาเล็บ กินนก เดินชนผนัง นอนกับสาวสวย น้ำลาย หัวล้าน ผ้าห่ม ตุ๊กตา อักษรย่อ นั่งนับลูกประคำ ก้างปลาติดคอ ขี้เถ้า ธูปเทียน เกาะ ได้เป็นเจ้าบ่าว เอามีดฟันเท้าตัวเอง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ลับมีด ลอย ผักกาด ต้นไม้แห้ง ยอดโดม ขโมยเงิน ขิม ช่างเหล็ก ดมกลิ่นดอกไม้ หลุม บริโภค ฝาหม้อ เนกไท ค่ำคืน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว โบสถ์ เก็บผลมะม่วง กังหัน อ่างน้ำ เขื่อน หงอนไก่ เมา ฟันบนตนเองหัก ทอผ้า เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด โขลงช้าง พริกไทย สุกร หมีกัด กรรมกร กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) นองเลือด กัลยาณิวัฒนา ตกจากที่สูง โกรธ บัวสีขาว เพชรรัตนราชสุดา ผู้หญิงชักมีด พระธาตุ ต่อสู้กับคนร้าย รักภรรยาตัวเอง ผ้าขี้ริ้ว พระวิหาร กวาง เจ็บปวด ขวานหัก เจว็ด การรับรางวัล ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ถวายของแด่พระสงฆ์ ทุ่งนา กงจักร แม่ ได้ยินเสียงกบ นม เปลือก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฆ่าวัว เศรษฐี ถลกหนังสัตว์ ขอบฟ้า ต่างหู ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ นุ่งชุดแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM