ทำนายฝัน 'ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จะพ้นเคราะห์ ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรดี และจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้'

จะพ้นเคราะห์ ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรดี และจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานพิธีต่างๆ ไฟไหม้ป่า ปิดผนึกซองจดหมาย ยาพิษ ไว้ทุกข์ ต่อสู้กับปีศาจ กฐิน แผ่นดินไหว หมูกลายเป็นคน กุลี กินโดนัท ฟ้ายามเมฆครึ้ม เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ลำคลอง โซ่ตรวน ตาบอด ถุงเงิน ถุงทอง สระผม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ปีศาจ ได้ยินเสียงกลอง งมของในลำคลอง ถูกวิ่งราวทรัพย์ แมวดำ ตู้กับข้าว โบดำผูกเสาบ้าน กินเต้าหู้ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า คงกระพันชาตรี กุ้งยักษ์ นักร้อง เคารพ คำนับ ขัน ผม กุ้งแห้ง เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถอดเครื่องประดับ ไก่กกไข่ ปอกเปลือกไข่ ขายตู้ ขายโต๊ะ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ กรรไกร ขนมชั้น ชามแตก ตรอมใจ แม่ชี นอน พูดคุยกับคนต่างชาติ บ้านคนอื่น เป็ดไก่ มุดใต้ถุน ฝา นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ไส้ไหลจากท้อง กระถางสามขา วงเวียน ผิงไฟ นางฟ้า บัวสีขาว เบาะ แหวนทอง เด็กกำลังดูดนม ถูกโยนลงทะเล ล่องแพ ภรรยามีลูก เดินชนผนัง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง มาเฟีย ดูซีรี่ย์ ปู มีผู้นำม้ามาให้ ยื้อแย่ง เผาไม้กระดาน สวมแหวน กะละมัง ฝนตกระหว่างเดินทาง ไล่จับผีเสื้อ ปีก ตัวเองมีชื่อเสียง นั่งบนเสื่อ ขนตา กระหายน้ำ บั้งไฟ บาทหลวง ตู้รับจดหมาย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ถ่ายรูป กำแพงโบราณ นกอยู่ในรัง ขนนกสีขาว เชิงเทียน ฉลองพระบาท ขนลุก ขี่หมู คนกำลังเปลื้องผ้า อุจจาระ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ปลูกบ้านต้นไม้ กางร่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM