ทำนายฝัน 'ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ จะพ้นเคราะห์ ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรดี และจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคอีกด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้'

จะพ้นเคราะห์ ศัตรูที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตรดี และจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชคอีกด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชู้รัก ขี้เถ้า ชนกระบือ เก็บเงินได้ ขอทาน ผึ้งมากมาย นอนบนฟูก ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เปลี่ยนมุ้งใหม่ แข่งวิ่ง นุ่งผ้าสีแดง สกปรก ขี้ นั่งเล่น ทะเลสาบ ย่างเนื้อ ขาด้วน ไฮโล เรือล่ม เซรุ่ม ร้านค้า บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น หัวล้าน นั่งราชรถ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง งานมงคล โต๊ะ เป็นบ้า ดารา เสือตาย ข่วน ขุดถ่านหิน ขี่ควาย รังผึ้ง โบดำผูกเสาบ้าน กระแสน้ำ นุ่งโจงกระเบน ยืนบนลังไม้ พระสงฆ์ ได้ตีกลอง เสี้ยนหนาม หน้าต่างพัง กินเนื้อหมู งมของ ปัสสาวะรดที่นอน บัตรเครดิต ซุกซ่อนของมีค่า นุ่งชุดขาว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เดินขึ้นที่สูง เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม อู่เรือ กระท่อมในป่า ตกเลือด หญิงแต่งชุดสีฟ้า ภรรยานอกใจ สวดมนต์ วิ่ง นำเที่ยว เลิกมุ้งขึ้น เปลี่ยนเสื้อผ้า ฟ้าแลบ เจ้า เพชรนิลจินดา รากไม้ ขนมอร่อย คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ขวดยา เรือโยง ขลุ่ย ดาวตกจากท้องฟ้า นอนบนกองฟาง นกพิราบ ถวาย ขาเป๋ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เมฆสีขาว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ตกทุกข์ได้ยาก ปลา เก็บผลมะม่วง อมตะ คนอื่นทำพลาด ตกลงมาจากอากาศ มีคนเกลียด ตู้เซฟ ช้างเหยียบ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ปืน ตีฆ้อง ลูกประคำ กล่าวหา สีฟ้า กระถางหลุดมือแตก เหาะดั้นเมฆ ฝั่ง ฟาง ผ้าสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM