ทำนายฝัน 'ถูกจับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกจับ ฝันว่าถูกจับ หรือ ถูกจองจำ คุณจะพ้นเคราะห์ หรือ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ถูกจับ'

ฝันว่าถูกจับ หรือ ถูกจองจำ คุณจะพ้นเคราะห์ หรือ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผึ้ง ขื่อคา จับสายสิญจน์ ขโมยขึ้นบ้าน น้ำผึ้ง หอยที่มีเนื้อเต็ม หุ่นยนต์ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เช็ค ( Cheque ) ฝังศพคนที่รู้จัก มหรสพ เส้นด้าย เสื้อกันฝน หนังสือ กระแต มือตัวเอง กลองโบราณ การรับรางวัล หยก ตะกร้าไม้ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เชื้อเชิญ โต๊ะหมู่บูชา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว แฉลบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ช่วย คูคลอง ภาพยนตร์ เป็นแม่ยาย บั้งไฟ แตกร้าว ประดิษฐ์ มุ้งขาด ขโมยเงิน แต่งตัว กีฬา ห่มผ้า สาหร่าย ได้ยินเสียงดนตรีไทย รั้ว พนัน ท้องฟ้าสีแดง ขนทรายเข้าวัด นอนอยู่บนแผ่นดิน ทหารยิงปืนใหญ่ ชนไก่ โลงศพ ตั้งท้อง กรงนก ดวงจันทร์ ติดเกาะ ผม ภาชนะแตกร้าว เจ้านาย น้ำแข็ง นุ่น แมลงปีกแข็ง หิมพานต์ (ป่า) แม่มด มองดูเหว ไข่ไก่ ศาลเจ้า ล่าสัตว์ บิน (ตกลง) นอนกรน ถอด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถูกข่มขืน ชู้รัก เป็นคนปรุงอาหาร ถาด จับกัง ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ต่อสู้กับเด็ก การตายของเพื่อน เกาทัณฑ์ ไถ่ถอน มนต์ เรือน คลอดลูก ฟักทอง ราชา จับเงิน เงินกู้ ตีแมลงวันตาย เดินกะโผลกกะเผลก นั่งเรือข้ามแม่น้ำ อ่าง ได้ยินเสียงระฆัง ดอกซ่อนกลิ่น มีดเหน็บที่เอว หมาก เป็นแผลที่คอ ถอดเครื่องประดับ ตกกองไฟ หมากรุก ต้นไม้เหี่ยวเฉา ถ่ายขี้ ได้เป็นเจ้าบ่าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น