ทำนายฝัน 'ถูกตี'

ฝันเห็น ฝันว่า ถูกตี ฝันว่าถูกตี ศัตรูของคุณจะคอยปองร้าย มุ่งหมายหาความผิด ต้องหมั่นคิดระวัง คนเกลียดชังอย่าเข้าใกล้ แต่จะได้แก้วแหวนเงินทอง ไม่มีโรคภัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ถูกตี'

ฝันว่าถูกตี ศัตรูของคุณจะคอยปองร้าย มุ่งหมายหาความผิด ต้องหมั่นคิดระวัง คนเกลียดชังอย่าเข้าใกล้ แต่จะได้แก้วแหวนเงินทอง ไม่มีโรคภัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนม ฝนตกระหว่างเดินทาง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน งา ล้างเท้าตัวเอง ตีแมลงวันตาย มิตรสหาย ภิกษุ ธนูหลายดอก นุ่งผ้าใหม่ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ หนังสือ มีฤทธิ์ หน้าอก รถยนต์ ลายมือ แมวสีสวาท ไฝ ขนนกสีขาว เครื่องศาสตราวุธ ค้าขายต่างเมือง ประโคม คุก ตะราง บวช ทะเลสาบ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ถาดอาหาร แมลงสาบ พี่น้องทุบตีกัน น้ำท่วม บุคคลที่มีชื่อเสียง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) สารภี แท่น พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ความลับ ถากไม้ ฝังศพ จาระบี กระติกน้ำร้อน หลงรักสามีคนอื่น ไม้เท้า ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เดินเล่นในสวนสวย นำพัดมาโบกตามร่างกาย หมาตาย ผ้าสีดำ หว่านข้าวในนา ไข่เป็ด โดนดึงผม กล้วยแขก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ท้องฟ้าสดใส เคี้ยวดิน ธง หิ้วกระเป๋า ถ่ายอุจจาระ อุปกรณ์ทำครัว กอดกะเทย เที่ยวซ่อง ฉลองพระบาท ได้รับแก้วเป็นของขวัญ สระผม ทหารยิงปืนใหญ่ เครื่องดักนก โรงพยาบาล ผ้าสีขาว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ โค่นต้นไม้แก่ จิ้งจก หมากรุก ไต่ลวด คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ รถเมล์ หมี งวง ผู้หญิงโพกผ้า ชายหนุ่ม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กระดานดำมีข้อความ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ถูกต่อต่อย ได้รับรางวัล ขนมเข่ง เมาเหล้า อุจจาระ เณรหางนาค ถูกยิงด้วยธนู ถือกรรไกร บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ก่อกองทราย ประตูกำลังถูกไฟไหม กระดาษเช็ดมือ กิ๊บติดผม กัดลิ้นตัวเองขาด ขนคิ้ว จูบ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ชกคนที่จมูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM